ว่ากันด้วยการ “ฉีดวัคซีนโควิด” เข็มที่ 3 ที่หลายประเทศตื่นตัวและเริ่มมีการฉีดให้กับประชากรของตนกันแล้ว ล่าสุด เวียงจันทน์ ไทม์ส รายงานวันนี้ (15 กันยายน 2564) ว่า หน่วยงานสาธารณสุขของลาวกำลังพิจารณาตัวเลือกการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) โดสที่ 3 ในอนาคต เพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายต่อเชื้อไวรัส โควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์ใหม่ เช่น เชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลตา

รัดตะนะไช กล่าวว่า หลายคนมีความสนใจในการ “ฉีดวัคซีนโควิด” ป้องกันโรคโควิด-19 โดสกระตุ้น หรือโดสที่ 3 แต่ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จากองค์การอนามัยโลกหรือกระทรวงฯ ที่สนับสนุนการฉีดวัคซีนโดสกระตุ้นเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน

รัตตะนะไช เสริมว่า กระทรวงฯ ได้รับรายงานว่ามีประชาชนบางกลุ่มพยายามฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดสกระตุ้นที่จุดฉีดวัคซีน แม้ว่ารัฐบาลจะยังไม่มีการอนุมัติเกี่ยวกับเรื่องนี้

บางประเทศเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดสที่ 3 ให้กับผู้สูงอายุ และอาจฉีดวัคซีนโดสที่ 3 ให้กับประชากรทุกช่วงอายุเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่เหมาะสมต่อโรคโควิด-19 ในท้ายที่สุด โดยการศึกษาบางชิ้น ระบุว่า ภูมิคุ้มกันอาจลดลงพอประมาณ หลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดสที่ 2 ผ่านไปแล้วราว 3 เดือน

คณะกรรมการเฉพาะกิจแห่งชาติด้านการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ระบุว่า หากนับจนถึงวันที่ 12 กันยายน 2564 ลาว “ฉีดวัคซีนโควิด” โดสแรกให้กับประชากรกลุ่มเสี่ยงแล้ว 2,663,816 คน ขณะที่มีประชาชนฉีดวัคซีนโดสที่ 2 แล้ว 1,865,187 คน

ทั้งนี้ จนถึงวันนี้ (15 ก.ย.) ลาวมียอดผู้ป่วยโรคโควิด-19 รวมอยู่ที่ 17,905 ราย มียอดผู้ป่วยเสียชีวิต 16 ราย และมีผู้ป่วยที่รักษาหายและออกจากโรงพยาบาลแล้วรวม 13,655 ราย โดยลาวรายงานพบผู้ป่วยสองรายแรกของประเทศเมื่อวันที่ 23 มี.ค. ปีก่อน

ฉีดวัคซีนโควิด, เข็มที่ 3, กระตุ้นภูมิคุ้มกัน, เดลตา

(แฟ้มภาพซินหัว : บุคลากรทางการแพทย์เตรียมวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของซิโนฟาร์มจากจีน ในนครหลวงเวียงจันทน์ของลาว วันที่ 17 มิ.ย. 2021)