-- advertisement --

ชงกยศ.อนุโลมเกรดไม่ถึง 2.00 กู้เรียนต่อ ปีการศึกษา 2560

“สุภัทร” ว่าที่เลขาฯ อุดมศึกษา เล็งเสนอ กยศ.ยกเลิกเกรด 2.00 ปีการศึกษา 2560 ชี้หากมหา’ลัย มีเงินเหลือให้จัดโควตากู้ย้อนหลัง ภาค 2/59

วันที่ 22 ก.ย.59 นายสุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เสนอนายอภิศักดิ์ ตันติวงวงศ์ รมว.คลัง ขอให้พิจารณายกเลิกหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ที่กำหนดว่าผู้กู้ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ว่า ทราบว่า รมว.ศึกษาธิการ ได้หารือกับเรื่องนี้กับนายอภิศักดิ์ ในเบื้องต้นแล้วเข้าใจว่า รมว.คลัง เห็นด้วยในหลักการที่ต้องการให้ กยศ.เป็นกองทุนที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา

แต่ที่เป็นปัญหาคือ มีการกำหนดคุณสมบัติผู้กู้ยืม ข้อหนึ่งว่าเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี หรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมาการบัญชีจ่ายที่ 2 ซึ่งดูแลระดับอุดมศึกษา มอบหมายให้มหาวิทยาลัย เป็นผู้กำหนดรายละเอียดดังกล่าวเอง ซึ่งมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ ก็จะกำหนดเกรดขั้นต่ำอยู่ที่ 2.00 แต่ก็สามารถผ่อนปรนได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ที่ต้องการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

นายสุภัทร กล่าวต่อว่า กยศ. เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้กู้ทั้งรายเก่าและรายใหม่ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ซึ่ง รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดศธ. และน.ส.อาภรณ์ แก่นวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ก็คัดค้าน ขณะที่ รมว.ศึกษาธิการ ก็พูดชัดเจนว่า กยศ. ไม่ใช่ทุนเรียนดี แต่เป็นกองทุนกู้ยืมที่ต้องการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเด็กที่เรียนไม่เก่งก็ไม่ได้หมายความว่า จะไม่ใช้หนี้เมื่อเรียนจบ

ดังนั้น เมื่อตนได้เข้าไปรับตำแหน่งเป็นเลขาธิการ กกอ. และเป็นประธานคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 2 โดนตำแหน่ง จะเสนอขอให้คณะกรรมการ กยศ. ยกเว้นให้แก่ผู้กู้ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 ให้กู้ยืมเรียนได้ด้วย โดยข้อเสนอดังกล่าวคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของกองทุน กยศ.ซึ่งมีหลายแนวทาง อาทิ ผู้กู้รายเก่าที่ได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.95 แต่เหลือหน่วยกิตที่เรียนไม่เกิน 20 หน่วยกิตให้มีโอกาสกู้ต่อได้ หรือเด็กที่เพิ่งเข้าเรียนปี 1 อยู่ในช่วงปรับตัวอาจจะให้โอกาสอีก 1 เทอม เป็นต้น

ทั้งนี้ การเสนอขอยกเว้นดังกล่าวเพื่อให้ทันสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่กู้ยืมในปีการศึกษา2559 เนื่องจากได้ประกาศหลักเกณฑ์ไปก่อนหน้านี้แล้ว และ กยศ.ได้จัดสรรเงินให้สถานศึกษา เพื่อส่งเงินให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติการกู้ยืมครบในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ไปบ้างแล้ว ส่วนปีการศึกษา2560 จะขอให้ กยศ.ยกเลิกหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปเลย

“ตามปกติการจัดสรรเงิน กยศ.ให้แก่ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทางมหาวิทยาลัย จะยังมีเงินเหลือหลังจากอนุมัติให้นักศึกษากู้ยืมในรอบแรกไปแล้ว และสามารถนำโควตาที่เหลือมาจัดสรรเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษา ในรอบที่ 2 ซึ่งผมเห็นว่า จะเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะนำโควตาส่วนที่เหลือเหล่านี้มาพิจารณาจัดสรรให้ผู้กู้ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ที่เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 โดยให้กู้ยืมเรียนได้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 หรือเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะให้กู้ย้อนหลังในภาคเรียนโดยได้รับเงินในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ด้วย“นายสุภัทร กล่าว

-- advertisement --