-- advertisement --

ชงแบ่งครึ่งภาษีบาป สนับสนุนกองทุนการศึกษา

“มีชัย” แนะปฏิรูปศึกษาต้องคิดนอกกรอบ

จากการสัมมนาเรื่อง “การปฏิรูปการจัดการดูแลพัฒนาและการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีมาตรฐานและ เอกภาพ” จัดโดยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ปาฐกถาพิเศษเรื่องทิศทางการปฏิรูปปฐมวัยกับร่างรัฐธรรมนูญว่า ตอนเขียนบทบัญญัติด้านการศึกษาไว้ในรัฐธรรมนูญตนไม่มีความวางใจเลย เพราะรู้ว่าการปฏิรูปประเทศจะไม่มีวันสำเร็จได้ถ้าไม่ปฏิรูปการศึกษา แต่ไม่รู้ว่ารัฐมนตรีศึกษาจะมองออกหรือไม่ ว่าการศึกษาที่ผ่านมาไม่ตอบโจทย์ประเทศ ถือเป็นความล้มเหลวในการปฏิรูปการศึกษาพราะเป็นการปฏิรูปโครงสร้างเพื่อยกระดับคนในแวดวงการศึกษา ไม่ใช่การยกระดับเด็ก ทำให้การศึกษาตกต่ำลงเรื่อยๆ

…ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จึงต้องกำหนดให้จัดการศึกษาตั้งแต่ก่อนปฐมวัย เพื่อปลุกปั้นทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่เยาว์วัย เพราะหากปล่อยจนถึงประถมศึกษาก็หมดสภาวะที่จะพัฒนาสมองแล้ว

นายมีชัย กล่าวอีกว่า การปฏิรูปการศึกษาตราบใดที่ยังยึดกรอบเดิมที่เน้นเป็นจุดๆ จะไม่มีวันปฏิรูปได้แต่เป็นการปะผุของระบบมากกว่า ดังนั้นจะต้องเลิกคิดเรื่องของโครงสร้างหรือการแบ่งหน่วยงาน แต่จะต้องมาคิดมาจะทำอย่างไรให้เด็กได้รับการปลุกปั้นเตรียมพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้า ท่ามกลางการแข่งขันอย่างรุนแรง ถ้าทำไปแล้วเกิดปัญหาหรือติดกรอบของกฎหมายก็ต้องทะลายไปแล้วเริ่มต้นใหม่ ตนไม่อยากเชื่อว่าคนจะถูกผูกมัดด้วยกติกาที่สร้างขึ้นเองจนไม่อาจดิ้นได้ ถ้ากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไม่คิดนอกกรอบ ก็ไม่รู้ว่าการศึกษาไทยจะเป็นอย่างไร ทั้งนี้ ตนมองว่าการปฏิรูปการศึกษ าจะต้องมีปัญหาและอุปสรรคซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา ตอนที่ร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ได้หวังงบประมาณจากรัฐ เพราะจะมีกองทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งอาจจะไปขอแบ่งครึ่งจากเงินภาษีเหล้า-บุหรี่ หรือถ้าจำเป็นต้องขึ้นภาษีบาปเหล่านี้เพื่อนำเงินมาพัฒนาการศึกษาก็ต้องทำ

“ที่มีข้อห่วงใยเรื่องศูนย์เด็กเล็กจะไม่เพียงพอดูแลเด็กปฐมวัย หลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้นั้น ผมอยากให้ไปลองถามชาวบ้านว่าหากมีการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กแล้วจัดตั้งเป็นโรงเรียนอนุบาลหรือปฐมวัยเพื่อดูแลเด็กเล็กโดยเฉพาะจะรับได้หรือไม่ เพราะเด็กเล็กจะต้องอยู่ใกล้บ้านในขณะที่เด็กโตสามารถที่จะเดินทางไกลออกไปอีกหน่อยได้ และยังช่วยประหยัดงบฯในการก่อสร้างอาคารเพิ่มด้วย ซึ่งผมเชื่อว่าชาวบ้านรับได้กับข้อเสนอนี้”

นายมีชัย กล่าวและว่า สิ่งที่กำหนดในร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะทำให้คนจนมีโอกาสทัดเทียมคนรวย เพราะถ้าไม่ทำ ประเทศไทยก็ไม่มีวันปฏิรปการศึกษาได้สำเร็จ

-- advertisement --