-- advertisement --

ชงใช้ม.44ชวนต่างชาติเปิดมหา

ชี้ประเทศไทย 4.0 ยังขาดแคลนกำลังคนในสายเทคโนโลยีชั้นสูง เปิดโอกาสมหาวิทยาลัยต่างชาติลงทุนตั้งสถาบันสอนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงหารือร่วมกับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง และ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีความเห็นตรงกันว่าจะเสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจหัวหน้า คสช.ตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ให้ต่างชาติ มาเปิดสถาบันการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยให้เปิดหลักสูตรการสอนเฉพาะสาขาวิชาที่ขาดแคลน มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ยังไม่สามารถดำเนินการได้ และมีบุคลากรไม่เพียงพอ

“ความคิดนี้มาจากหลายฝ่าย ทั้งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา( สกอ.) เพราะสาขาวิชาที่รองรับไทยแลนด์ 4.0 หลายสาขายังไม่มีบุคลากรรองรับ และมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนอยู่ขณะนี้ก็ผลิตไม่เพียงพอ และบางสาขาวิชาที่เป็นเทคโนโลยีชั้นสูง เช่น โรโบติก (Robotic) ซึ่งเป็นนวัตกรรมระดับสูง รถไฟฟ้า ที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีระดับสูง เป็นต้น

ทั้งนี้ สาเหตุที่ต้องใช้มาตรา 44 เพราะหากใช้หลักเกณฑ์ปกติตามที่ สกอ.กำหนด กว่าจะจดทะเบียนหาหุ้นส่วนที่เป็นคนไทยก็จะไม่ทันการณ์ แต่ไม่ใช่ว่าจะเปิดกว้างทำอะไรก็ได้ เพราะ ศธ.จะมีคณะกรรมการควบคุมว่าเป็นวิชาที่ขาดแคลน มีความจำเป็นในอาเซียนจริงๆ และเบื้องต้นให้จัดตั้งสถาบันในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เท่านั้น” นพ.ธีระเกียรติ กล่าว

-- advertisement --