-- advertisement --

ชวนชมฟรี โขนราชภัฎสงขลา  นารายณ์ปราบนนทุก 3 เม.ย.นี้

ผลงานนักศึกษาเอกนาฏศิลป์ไทย คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน

ผศ.ดร.ไชยวุธ โกศล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ขอเชิญผู้สนใจรับชมการแสดงโขนราชภัฏสงขลา ชุด นารายณ์ปราบนนทก ในวันพุธที่ 3 เม.ย.62 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงละครชั้น 4 ณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ การแสดงโขนชุดนารายณ์ปราบนนทก นำเสนอถึงบ่อเกิดเรื่องราวของรามเกียรติ์ จัดแสดงโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เอกนาฏศิลป์ไทย สาขานาฏยรังสรรค์ ควบคุมดูแลโดย ดร.จรรย์สมร ผลบุญ และคณาจารย์ประจำโปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการแสดง ซึ่งการแสดงโขนชุดดังกล่าวเป็นการนำเสนอผลงานในรายวิชาโขน อันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

สำหรับเนื้อเรื่องเล่าถึงนนทกซึ่งมีหน้าที่ล้างเท้าเทวดาอยู่ที่เชิงเขาไกรลาส เมื่อเทวดาพากันไปเฝ้าพระอิศวร พวกเทวดาชอบข่มเหงนนทกอยู่เป็นประจำ โดยการลูบหัวบ้าง ตบหัวบ้าง จนกระทั่งผมร่วงหมด นนทกแค้นใจเป็นอันมากจึงไปเฝ้าพระอิศวรกราบทูลว่าตนเองได้รับใช้มานานยังไม่เคยได้รับสิ่งใดตอบแทนเลย จึงทูลขอให้นิ้วเป็นเพชรมีฤทธิ์ชี้ผู้ใดก็ให้ผู้นั้นถึงตายได้ พระอิศวรก็ประทานให้ตามขอ เมื่อเทวดามาลูบศีรษะเล่นเช่นเคย นนทกก็ชี้ให้ตายลงเป็นจำนวนมาก พระอิศวรทรงทราบก็กริ้วโปรดให้พระนารายณ์ไปปราบ

พระนารายณ์แปลงกายเป็นนางฟ้าสวยงามมายั่วยวน นนทกนึกรักจึงเกี้ยวนาง นางแปลงจึงชวนให้นนทกร่ายรำก่อนจึงจะรับรัก นนทกตกลงรำตามไปจนถึงท่ารำที่ใช้นิ้วเพชรชี้ที่เข่าตนเอง นนทกก็ล้มลง ก่อนตายนนทกเห็นนางแปลงปรากฏร่างเป็นพระนารายณ์จึงต่อว่าพระนารายณ์มีอำนาจมีถึงสี่กร เหตุใดจึงต้องทำอุบายมาหลอกลวงตน พระนารายณ์จึงให้ นนทกไปเกิดใหม่ให้มีถึง 20 มือมีฤทธิ์มากมายแล้วพระองค์จะตามไปเกิดเป็นมนุษย์มีเพียง 2 มือลงไปสู้ด้วยและจะเอาชนะให้ได้

-- advertisement --