-- advertisement --

ช.พ.ค.สูงวัย เริ่มหยุดส่งเงินรายศพ ม.ค.60

ข่าวดีแก่ สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. อายุ 75 ปีขึ้นไป “พิษณุ” ชงบอร์ด ช.พ.ค.ภายใน ธ.ค.นี้ เพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่ ย้ำไม่เกี่ยวกับเรื่องหนี้สินหรือใช้หนี้แทนครู

ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงาน สกสค.กำลังยกร่างระเบียบกองทุนจ่ายค่าสงเคราะห์รายศพแทนสมาชิกผู้สูงอายุ ตามที่คณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.) มีมติให้สำนักงาน สกสค.ดำเนินการเรื่องการสำรองจ่ายเงินสงเคราะห์รายศพ แทนสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิกกองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) เพื่อให้สมาชิกที่มี ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.ที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป หรือเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 40 ปี และมีประวัติการชำระค่าสงเคราะห์รายศพอย่างต่อเนื่อง(ไม่เคยขาดส่ง) หยุดการส่งเงินสงเคราะห์รายศพตั้งแต่ เดือนมกราคม 2560

โดยทางกองทุนจะเข้ามาทำหน้าที่จ่ายแทนให้ กระทั่งเมื่อสมาชิกเสียชีวิตก็จะหักเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่สมาชิกจะได้รับ คืนให้แก่กองทุนตามจำนวนที่กองทุนจ่ายแทนไปโดยไม่คิดดอกเบี้ย

“โครงการนี้ทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้สูงอายุ ให้มีเงินเหลือใช้ในแต่ละเดือนมากขึ้น ไม่ต้องไปจ่ายค่าสงเคราะห์ศพรายเดือน ที่ปัจจุบันจ่ายศพละ 1 บาท เฉลี่ยเดือนละ 500-800บาทตามจำนวนสมาชิกที่เสียชีวิต โดยปัจจุบันสมาชิกที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการได้ประมาณ 70,000 คน แต่ทั้งนี้คนที่จะเข้าร่วมโครงการต้องมาแจ้งความจำนงค์ที่สำนักงาน สกสค. หรือ สกสค.จังหวัดก่อน โดย สกสค.จะเร่งจัดทำร่างระเบียบกองทุนเสนอบอร์ด ช.พ.ค.ภายในเดือนธันวาคม 2559 นี้ เพื่อประกาศใช้และเริ่มดำเนินการเป็นของขวัญปีใหม่ ให้แก่สมาชิกผู้สูงอายุตั้งแต่ เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป

ดร.พิษณุ กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม ขอย้ำว่าโครงการนี้เป็นการช่วยเหลือสมาชิกผู้สูงอายุและมีประวัติการชำระเงินดีอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินหรือเป็นการใช้หนี้แทนครู

-- advertisement --