-- advertisement --

ดาว์พงษ์ ขอเวลาแต่งตัวซี 10 อีกนิด

คลิกไม่ลงล็อก 9 ตำแหน่ง รองเลขาธิการ 3 ผู้ตรวจ 6

วันที่ 10 ต.ค.59 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีตำแหน่งผู้บริหารระดับ 10 ว่างอยู่ 9 ตำแหน่ง ดังนี้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) 1 ตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) 1 ตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) 1 ตำแหน่ง และผู้ตรวจราชการ ศธ. 6 ตำแหน่ง

ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 11 ต.ค.นี้ ศธ.จะยังไม่เสนอรายชื่อให้ ครม.พิจารณา เนื่องจากต้องกลับมาพิจารณาใหม่ เพื่อความรอบคอบอีกครั้ง

สำหรับรายชื่อที่เสนอให้ ครม.พิจารณาในสัปดาห์ที่ผ่านมา และได้มีการถอนออกมา 1 รายชื่อนั้น ไม่ได้มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติตัวบุคคล แต่ต้องนำกลับมาแต่งตัวใหม่และสัปดาห์นี้คงเสนอกลับเข้า ครม.ไม่ทัน ส่วนจะได้เสนอ ครม.วันที่ 18 ต.ค.นี้ หรือไม่ก็ยังตอบไม่ได้ เพราะการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ 10 จะมี 2 ส่วนคือ การโยกย้ายจากระดับ 10 ด้วยกัน และการแต่งตั้งระดับ 9 ขึ้นระดับ 10 ซึ่งต้องผ่านกระบวนการสรรหา ดังนั้น หากเป็นส่วนของการโยกย้ายระดับ 10 ด้วยกันเชื่อว่าน่าจะเสนอได้ทันวันที่ 18 ต.ค.59

-- advertisement --