-- advertisement --

ดาว์พงษ์ พอใจโรงเรียนแม่เหล็ก ยกระดับคุณภาพ-ทักษะชีวิตนร.

ดาว์พงษ์ พอใจโรงเรียนแม่เหล็ก ยกระดับคุณภาพ-ทักษะชีวิตนร.

ที่ รร.ชุมชนสามพร้าว อ.เมือง จ. อุดรธานี เมื่อวันที่ 10 พ.ย.59พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ศธ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน หรือโรงเรียนแม่เหล็ก โดย พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวว่า ศธ.มีนโยบายแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน ซึ่งจากข้อมูลของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พบว่ามี 15,537 แห่ง ซึ่งกว่า 10 ปีที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีสายพระเนตรยาวไกลนำการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มาใช้แก้ปัญหาโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล ครูไม่ครบชั้น ขณะเดียวกันทรงมีพระราชดำรัสว่า ทีวีไม่สามารถสอนคนให้เป็นคนดีได้ การจะสอนให้คนเป็นคนดีต้องใช้คนสอน คือ ครูและพ่อแม่ การยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ศธ.มองเรื่องคุณภาพการศึกษาของเด็ก และถ้าหากมีผู้ปกครองคัดค้านเพียงคนเดียวก็จะไม่ยุบ ซึ่งต้องขอบคุณฝ่ายปกครองท้องถิ่น ที่ช่วยทำความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันได้

“ศธ.ตั้งเป้าภายใน 5 ปี จะควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมด โดยปีการศึกษา2/2559 นี้เริ่มจากโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนต่ำกว่า 20 คน จำนวน 827 แห่ง ซึ่ง สพฐ.ได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อม 300 กว่าแห่ง เป็นโรงเรียนแม่เหล็ก และโอนย้ายครู นักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ใกล้เคียงมาเรียนร่วม ซึ่ง รร.ชุมชนสามพร้าว เป็นหนึ่งในโรงเรียนแม่เหล็กที่นำนักเรียน จำนวน 57 คน และครู 11 คน จาก รร. บ้านนาหยาด และ รร.บ้านแมด มารวมกัน ซึ่งจากการสอบถามนักเรียนบ้านนาหยาด พบว่าในห้องเรียนมีเด็กแค่ 2 คน แต่เมื่อย้ายมาเรียนรวมทำให้มีเพื่อนเพิ่มขึ้นเป็น 34 คน ทำให้รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม ซึ่งมีความสำคัญยิ่งกว่าคะแนนการเรียน และในปีต่อไปจะทยอยควบรวมจนเหลือโรงเรียนที่มีความเข้มแข็ง ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นก็จะมีโรงเรียนที่มีความเข้มแข็ง ประมาณ 20,000 แห่ง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่งจะถูกยุบ บางแห่งสามารถแปรสภาพเป็นโรงเรียนแม่เหล็กได้ หรือเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล ถิ่นทุรกันดารไม่สามารถควบรวมได้ ซึ่งตรงนั้นผมจะไม่ลงไปแตะ”

พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวและว่า นายกรัฐมนตรี เป็นห่วงและให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กมาก ดังนั้น จะเร่งสรุปรายงานเสนอต่อไป

-- advertisement --