-- advertisement --

ดาว์พงษ์ แย้มโผซี10 ศธ.คงไม่ช้า

คืบหน้า 80%แล้ว ส่วนตำแหน่ง บิ๊ก สกสค.+คุรุสภา+องค์การค้าฯ อาจรอหลักเกณฑ์สรรหาใหม่คลอดคาดอีก 2เดือนข้างหน้าได้ตัวจริง

วันที่ 8 ก.ย.59 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับ10 ของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ที่ว่างอยู่ 9 ตำแหน่ง ว่าขณะนี้ได้พิจารณารายชื่อผู้เหมาะสมไปแล้วกว่า 80% ซึ่งจะต้องดูอย่างรอบด้าน ตั้งแต่การโยกย้ายระดับ 10 ไป 10 แทนตำแหน่งว่าง และการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ 9 ขึ้น 10 ที่จะมาเป็นผู้ตรวจราชการศธ. เพราะผู้ตรวจราชการศธ. ในยุคนี้ ต้องทำงานหนัก รับผิดชอบหน้าที่ศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ด้วย

ทั้งนี้ ในส่วนของการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เลขาธิการคุรุสภา และผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. นั้น กำลังคิดอยู่ว่าควรจะแต่งตั้งผู้มารักษาการแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่เดิมก่อน หรือจะรอให้ร่างหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งของ ทั้ง 3 ตำแหน่งเสร็จเรียบร้อย เพื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งตัวจริงไปในคราวเดียวกัน แต่ในเบื้องต้น คิดว่าฝ่ายกฎหมายจะเร่งจัดทำหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วเสร็จได้ภายใน 2 เดือนนี้ ซึ่งน่าจะสามารถรอเพื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งตัวจริงได้ ไม่ต้องทำ 2 รอบ

ด้าน รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัด ศธ.กล่าวว่า การสรรหาบุคคลที่จะมานั่งในตำแหน่งระดับ 10 ครั้งนี้ ต้องได้คนที่เหมาะสมกับงานจริง เพราะมีหลายเรื่องเป็นงานเร่งด่วน โดยขณะนี้ตนได้เสนอชื่อในส่วนของการโยกย้ายระดับ10ไป10แทนตำแหน่งว่าง ให้ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาแล้ว ส่วนการเสนอชื่อแต่งตั้งระดับ 9 ขึ้น 10 เป็นหน้าที่ของ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ว่าที่ ปลัด ศธ.คนใหม่ จะต้องเป็นผู้ดำเนินการสรรหา เพราะมีกระบวนการที่ต้องใช้เวลา

ทั้งนี้ ตำแหน่งผู้บริหารระดับ 10 ที่ว่างอยู่ 9 ตำแหน่ง ประกอบด้วย รองปลัด ศธ. 2ตำแหน่ง และผู้ตรวจราช การ ศธ. 2 ตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) 1 ตำแหน่ง รองเลขาธิการ กอศ. 2 ตำแหน่ง รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) 1 ตำแหน่ง และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(กช.) 1 ตำแหน่ง

-- advertisement --