-- advertisement --

ดึงครูนานาชาติฝึกอิงลิชเด็ก สพฐ.

ประสาน100โรงเรียนนานาชาติ พร้อมเปิดแล็ปภาษาติวครูคืนถิ่น/สสวท.เสนอเพิ่มแล็ปครูวิทย์-คณิตด้วย

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ดำเนินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หรือครูคืนถิ่น เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูและให้ครูกลับไปสอนในภูมิลำเนา ซึ่งได้มีการเปิดสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยรุ่นแรก ไปแล้วจำนวนกว่า 4,000 อัตรา และได้ทยอยบรรจุไปแล้ว ซึ่งครูน่าจะได้เริ่มสอนจริงในปีการศึกษา 2560

ดังนั้น เพื่อให้ครูได้เรียนรู้เทคนิควิธีการสอนสมัยใหม่มากขึ้น ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ ตนจึงได้ประสานกับทางสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย เพื่อขอให้เปิดห้องเรียนเป็นแล็ป ให้ครูในรุ่นนี้ได้เข้าไปเรียนรู้ โดยมีโรงเรียนนานาชาติกว่า 100 โรงจาก 161 ทั่วประเทศ ตอบรับให้ความร่วมมือมาแล้ว แต่เนื่องจากครูผู้ช่วยโครงการครูคืนถิ่นรุ่นแรก ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด จึงได้ปรับแผนส่งไปเข้าโครงการอบรมพัฒนาครูแกนนำการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Boot Camp)ไปก่อน

“ถึงแม้ครูผู้ช่วยในโครงการครูคืนถิ่นรุ่นแรก จะยังไม่ได้เข้าแล็ปที่โรงเรียนนานาชาติ เพราะต้องโยกไปเข้าบูธแคมป์ก่อน แต่รุ่นต่อไปจะส่งไปเข้าโรงเรียนนานาชาติแน่นอน นอกจากนี้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)ให้ความเห็นว่า ควรจะเพิ่มแล็ปสำหรับครูสาขาอื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งจะประสานขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ ให้ร่วมเปิดแล็ปสำหรับครูคืนถิ่นรุ่นต่อ ๆ ไปด้วย

อย่างไรก็ตาม จะหารือกับสมาคมโรงเรียนนานาชาติทั่วประเทศ ที่ขณะนี้มีครูต่างชาติกว่า 5,000 คน เพื่อขอความร่วมมือให้ส่งครูเหล่านั้นไปช่วยสอนเด็กในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในช่วงปิดเทอม เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่เด็กอีกรูปแบบหนึ่ง” ม.ล.ปริยดา กล่าว

-- advertisement --