-- advertisement --

ด่วน  มช.รับตรง 6 โครงการถึง 10 ส.ค.นี้

มช. เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ช่วงที่ 1 จำนวน 6 โครงการ 272 คน

ผศ.ทศพร พิชัยยา ผอ.สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เปิดเผยว่า มช.กำลังเปิดรับสมัครโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (ช่วงที่ 1) เพื่อส่งเสริมและกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ได้เข้าศึกษาต่อใน มช. ในปีการศึกษา 2560 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน มช. เปิดรับสมัครช่วงที่ 1 โดยใช้คะแนนทางวิชาการที่คณะเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ จำนวน 6 โครงการ รวม 272 คน ได้แก่

  1. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำนวน 184 คน
  2. โครงการเด็กดีมีที่เรียน จำนวน 1 คน
  3. โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชน จำนวน 7 คน
  4. โครงการนักคิดเพื่อสังคม จำนวน 15 คน
  5. โครงการส่งเสริมนักเขียนและกวีล้านนา จำนวน 5 คน
  6. โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 60 คน

ผู้สมัครต้องตรวจคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละโครงการตามที่ระบุไว้ และ มีสิทธิ์เลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการ 1 คณะ/สาขาวิชาเท่านั้น โดยเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ สำนักทะเบียนและประมวลผล จนถึงวันที่ 10 ส.ค.59 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา โทร.0 -5394-8914-18 ในวันและเวลาทำการ และ

-- advertisement --