-- advertisement --

ด่วน  มทร.ธัญบุรี ขยายสมัครรับตรงหวั่นเด็กเสียโอกาส

เด็ก ม.6 อาจไม่รู้ปีนี้ไม่รับรอบแอดมิสชั่นส์…เปิดรับตรงเท่านั้น!!ขยายเวลาสมัครจนถึง 10 มี.ค.60

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้ขยายระยะเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ปีการศึกษา 2560 ออกไปจนถึงวันที่ 10 มี.ค.60 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เพิ่งตัดสินใจ รวมถึงกลุ่มที่เพิ่งทราบข่าวว่าปีนี้มหาวิทยาลัยไม่ได้รับสมัครผ่านระบบแอดมิสชั่นส์ ได้สมัครทันเวลา ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุดมีผู้ยื่นใบสมัคร พร้อมชำระเงินค่าสมัครสอบแล้วกว่า 10,000 คน โดยคณะที่มีผู้สนใจเป็นอันดับต้นๆ คือ สถาปัตยกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์

“อยากให้นักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนต่อที่ มทร.ธัญบุรี รีบส่งใบสมัครและเสียค่าสมัครให้เรียบร้อยก่อนปิดรับสมัคร หากนักเรียนคนไหนต้องการเรียนในมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติ ก็ควรตัดสินใจเรียนมหาวิทยาลัยกลุ่มราชมงคล โดยตัดสินใจจากความชอบในสาขาวิชาที่จะเรียน ค่าใช้จ่ายในการเรียน ทุนการศึกษา กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย การสร้างงานในสถานประกอบการ สำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำ สิ่งเหล่านี้อยากให้นักเรียนได้ศึกษาก่อนตัดสินใจสมัคร ซึ่งในส่วนของ มทร.ธัญบุรี มีอัตราจบการศึกษาแล้วมีงานทำสูงถึง 83%”

อธิการบดี กล่าวและว่า สาเหตุนักเรียนตัดสินใจมาสมัครล่าช้าในครั้งนี้ มีหลายปัจจัย เช่น นักเรียนที่จบชั้น ม.6 ที่จะเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษามีจำนวนลดลง เพราะสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงทุกมหาวิทยาลัยมีการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น ผู้เรียนจึงมีตัวเลือกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ตนเห็นว่าระบบการศึกษามีการกระจายตัวลงไปสู่ระดับท้องถิ่นมากขึ้น และมีสาขาวิชารองรับตามความต้องการ และด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันก็ทำให้เด็กเลือกที่จะเรียนในท้องถิ่นของตนเอง

-- advertisement --