-- advertisement --

ด้วยสมองและสองมือ I สุดยอดสิ่งประดิษฐ์อาชีวะ 2560

จัดได้ยิ่งใหญ่และสมศักดิ์ศรีชาวอาชีวศึกษาในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา” ระดับชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 พ.ค.2560 ที่ผ่านมา ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพฯ

นโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน ประทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ และประทานถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ชนะการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2560 สร้างความปีติแก่ชาวอาชีวศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับปีนี้มีผลงานของนักศึกษาอาชีวะ เข้าร่วมประกวดมากถึง 240 ผลงานจากทั่วประเทศ โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลดังนี้

ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อุปกรณ์ตัดไม่ตก วิทยาลัยการอาชีพตรัง รองชนะเลิศอันดับ 1 อุปกรณ์ตัดสัปปะรดในไร่ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี รองชนะเลิศอันดับ 2 อุปกรณ์ยกกระถางดอกไม้ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง และรองชนะเลิศอันดับ 3 อุปกรณ์ช่วยล็อคแบบมิดชิด วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) และ Honor Awards อุปกรณ์เก็บผ้าอนามัยในชักโครก วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เครื่องหยอดเมล็ดผัก วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องทำความสะอาดรังนกนางแอ่นด้วยลำโพง วิทยาลัยเทคนิคสตูล รองชนะเลิศอันดับ 2 และ Honor Award ได้แก่เครื่องกรอเส้นด้ายสำหรับทอผ้าด้วยระบบไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน และรองชนะเลิศอันดับ 3 อุปกรณ์ตัดเปลือกไข่นกกระทา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อุปกรณ์ชุดใบเสริมตัดหญ้า วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี รองชนะเลิศอันดับ 1 อุปกรณ์เข้าขอบยางมุ้งลวด วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก รองชนะเลิศอันดับ 2 ศิลปะประดิษฐ์มาลัยจากใบลอตเตอรี่เหลือใช้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดร และรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ Stick Food & Good Breath วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล และHonor Award อุปกรณ์ช่วยนึ่งข้าวเหนียวเอ็กซ์ สตรีม วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทด้านผลิตพลังงาน รางวัลชนะเลิศ และHonor Award ได้แก่ ทุนเตือนภัยร่องน้ำ พลังงานคลื่นทะเล วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี รองชนะเลิศอันดับ 1 ม้ากระดกเด็กเล่นผลิตไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพระเยา และประเภทด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อุปกรณ์ล้างแผงโซลาร์เซลล์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี รองชนะเลิศอันดับ 1 ตู้อบและรมควันยางพาราประหยัดพลังงานแบบใช้งานภายในครัวเรือน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รางวัลชนะเลิศ และ Honor Award ได้แก่ เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เวอร์ชั่น2 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี รองชนะเลิศอันดับ 1 ชุดหยุดไฟฉุกเฉิน รถรับส่งนักเรียนให้อยู่ในสภาวะไฟเลี้ยว วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 รถตุ๊กตุ๊กดับเพลิง วิทยาลัยเทคนิคระยอง และรองชนะเลิศอันดับ 3 ระบบเตือนสาธารณภัย V.2 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เครื่องวัดดัชนีมวลกายวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องกายภาพบำบัดภาวะข้อเท้าตก วิทยาลัยการอาชีพฝาง รองชนะเลิศอันดับ 2 เครื่องวัดระดับการหายใจคู่กล้ามเนื้อมัดเล็ก วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร และรองชนะเลิศอันดับ 3 เครื่องกายภาพบำบัดการเดินแบบลู่ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา และ Honor Award
ได้แก่ เครื่องฉายแสงยูวี วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กะปิถั่วเสริมไคโตซาน วิทยาอาชีวศึกษาสงขลา รองชนะเลิศอันดับ 1 บะหมี่ข้าวสังข์หยดกึ่งสำเร็จรูป วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รองชนะเลิศอันดับ 2 ข้าวพองไร้น้ำมันเคลือบคาราเมล จำปาดะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา และรองชนะเลิศอันดับ 3 ขนมข้าวเม่าแผ่นอบกรอบ “มีคุณ” วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล และ Honor Award ได้แก่ ขนมเปี๊ยะข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ น้ำแร่ ไส้มันม่วง วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร รางวัลชนะเลิศ และ Honor Award ได้แก่ อุปกรณ์ดำนา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท รองชนะเลิศอันดับ 1 อุปกรณ์ปักดำต้นกล้า วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับ 2 อุปกรณ์ดำพอเพียง วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี และรองชนะเลิศอันดับ 3 อุปกรณ์ปักดำนาบางแก้ว วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ธัญศิลป์ถิ่นสุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รองชนะเลิศอันดับ 1 คลุมไตรลูกปัดมโนราห์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช รองชนะเลิศอันดับ 2 โคมไฟที่ระลึกสืบสานงานหนังด้วยลวดลายเรือกอและ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา และรองชนะเลิศอันดับ 3 สายน้ำสายธาร กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง และ Honor Award ได้แก่ มนต์เสน่ห์นาคราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์ และระบบสมองกลฝังตัว “Software & Embedded System Innovation” กลุ่มพัฒนาซอฟแวร์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ระบบบริหารจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (Web-based Management System for Contest Junior Inventor) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รองชนะเลิศอันดับ 1 อาร์ทูโก 4.0 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี …กลุ่มพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เครื่องช่วยคนหูหนวก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด รองชนะเลิศอันดับ 1 อุปกรณ์ตรวจสอบยอดเงินธุรกิจสินค้าตู้หยอดเหรียญผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และระบบเครือข่าย GSM วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และ Honor Award ระบบตรวจสอบวัตถุใต้ท้องรถด้วยการประมวลผลภาพบน ราสเบอรี่ พาย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ “น้ำเพื่อประชาชน” ด้านบำบัดน้ำ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อุปกรณ์บำบัดน้ำเสียจากกระบวนการย้อมผ้าในชุมชน วิทยาลัยการอาชีพไชยา รองชนะเลิศอันดับ 1 ควิก ฟิลเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ด้านการใช้น้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ รางวัลชนะเลิศ และHonor Award ได้แก่ ระบบน้ำหมุนเวียน เพื่อการอนุบาลลูกปลากะพงขาว วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และรองชนะเลิศอันดับ 1 การปลูกผักในครัวเรือนด้วยระบบน้ำ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

รางวัลการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรสคิว โดรน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ น้ำมันอโรม่า เนาวกรรณณิการ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย รองชนะเลิศอันดับ 2 อุปกรณ์ไฟฟ้าจากพลังงาน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และรองชนะเลิศอันดับ 3 อุปกรณ์ขุดมันสำปะหลัง วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

สำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติ รางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ ทีมบ้านยางโพรง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.)บ้านยางโพรง จ.สุราษฎร์ธานี รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมฟ้าไทยงาม ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านไทยงาม จ.เชียงราย รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมตะโกปิดทอง โรงเรียน ตชด.ตะโกปิดทอง จ.ราชบุรี รองชนะอันดับ 3 ทีมนเรศวรป่าละอู โรงเรียน ตชด.นเรศวรป่าละอู จ.ประจวบคีรีขันธ์

รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม ได้แก่ ทีมปูทะเล โรงเรียน ตชด.บ้านน้ำแดง จ.จันทบุรี และรางวัลศิลปะยอดเยี่ยม ได้แก่ ทีมบ้านหินจอก ทู โรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก จ.ตรัง

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา กติกา ABU ได้แก่ทีม ขุนด่านปราการชล วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จ.นครนายก

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย ได้แก่ ทีมเซาะกราวโรบอท วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ได้แก่ทีมเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์มือกลแขนกลเพื่อคนพิการ ได้แก่ทีมเขาไม้แก้ว โรบอท วิทยาลัยการอาชีพแกลง จ.ระยอง

———————

-- advertisement --