-- advertisement --

ด้วยสมองและสองมือ I STCเจ๋ง ผลิตถุงมืออัจฉริยะช่วยคนตาบอดรับรู้สิ่งกีดขวาง

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หรือ STC สร้างนวัตกรรมถุงมืออัจฉริยะ หรือ Genius Gloves เพื่อเป็นอุปกรณ์ช่วยในการเดินของผู้พิการ

อาจารย์ณัฐพงศ์ เหลืองนฤดม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา สำนักคณบดีคณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หรือ STC ผู้คิดค้นถุงมืออัจฉริยะ เผยว่า นวัตกรรมถุงมืออัจฉริยะเป็นนวัตกรรมที่ผลิตขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา หรือผู้บกพร่องทางการมองเห็น โดยถุงมืออัจฉริยะจะส่งสัญญาณในรูปแบบการสั่นเตือนให้ผู้พิการทางสายตาทราบว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้า ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของประเทศไทย ในต่างประเทศมีทำเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกับของเรา แต่ของเราใช้งานง่าย และราคาไม่แพง

สำหรับแผนการผลิตเพื่อจำหน่ายจะมีการผลิตเมื่อพัฒนาได้เหมาะสมกับผู้พิการทางสายตามากที่สุด และมีฟังก์ชั่นใช้งานที่มากขึ้น ซึ่งคาดว่าไม่ปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าจะเริ่มผลิตและวางจำแหน่าย ในราคาไม่เกิน 1,000 บาท ผ่านช่องทางจำหน่าย คือ ศูนย์วิจัยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

“ตอนนี้เราผ่านขั้นตอนการพัฒนา และทดสอบถุงมือต้นแบบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และกำลังอยู่ในขั้นตอนการออกแบบเพื่อพัฒนาให้ดีมากขึ้นกว่ารุ่นต้นแบบ และมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่มากขึ้น ประหยัดพลังงานมากขึ้น ดีไซน์สวยงามมากขึ้นเป็นถุงมืออัจฉริยะ II (Genius Gloves II)”

อย่างไรก็ดี นวัตกรรมนี้เป็นต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรมและการศึกษาของคณะและวิทยาลัย เพื่อสร้างผลงานวิจัยสำหรับผู้พิการและมีความบกพร่อง ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตชองผู้พิการให้ดีขึ้น

….สำหรับผลงานอื่นๆ นอกจากถุงมืออัจฉริยะ II (Genius Gloves II) ยังมีผลงาน อาทิเช่น เครื่องติดตามและขอความช่วยเหลือสำหรับผู้พิการ โดยส่งสัญญาณผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแจ้งไปยังสถานีตำรวจ โรงพยาบาล กู้ภัย และอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุ หรือ ถูกจี้ปล้น หรือ ต้องการความช่วยเหลือ แอพพลิเคชั่นสำหรับเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้นเพื่อสื่อสารกับผู้พิการทางประสาทหู, นวัตกรรมอุปกรณ์อ่านอักษรเสียง เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาในการอ่านหนังสือ, อุปกรณ์ตรวจสอบและระบุธนบัตร สำหรับผู้พิการทางสายตา

—————–

-- advertisement --