หน้าแรก แวดวงการศึกษา ‘ตรีนุช’ ยินดีรับฟังข้อเรียกร้องนักเรียน หวังประโยชน์ต่อส่วนรวม ใต้กม.-ไม่สร้างความเดือดร้อน

‘ตรีนุช’ ยินดีรับฟังข้อเรียกร้องนักเรียน หวังประโยชน์ต่อส่วนรวม ใต้กม.-ไม่สร้างความเดือดร้อน

-- advertisement --

‘ตรีนุช’ ยินดีรับฟังข้อเรียกร้องนักเรียน หวังประโยชน์ต่อส่วนรวม ใต้กม.-ไม่สร้างความเดือดร้อน

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึง กรณีที่มีกลุ่มนักเรียนผู้ต้องการแสดงออกถึงเสรีภาพความหลากหลายทางเพศในโรงเรียน ประมาณ 20 คน รวมตัวกันมาชุมนุมที่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเรียกร้องในจุดยืน ให้สามารถแต่งกายและไว้ทรงผม โดยไม่ระบุเพศสภาพ พร้อมทั้งมีการเทสี ฉีดสเปรย์ ลงบนตราเสมาธรรมจักร ที่ติดตั้งหน้ากระทรวงศึกษาธิการ และบุกเข้าไปในบริเวณสนามหญ้าในกระทรวงศึกษาธิการ ว่า เนื่องจากวันนี้ตนไม่ได้อยู่ที่กระทรวงฯ เพราะมาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ที่ได้เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.ที่ผ่านมา ภายใต้สถานการณ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อได้รับทราบรายงานสถานการณ์ของเหตุการณ์ดังกล่าว จึงได้มีการกำชับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าให้มีตัวแทนในการรับฟังข้อเรียกร้องจากกลุ่มนักเรียนที่มาชุมนุม อย่างประนีประนอม และกำชับไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงใดๆทั้งสิ้น

ทั้งนี้ การชุมนุมของกลุ่มนักเรียนในวันนี้ ไม่ได้มีการประสานงานแจ้งมาก่อนล่วงหน้าแต่อย่างใด กระทรวงเองไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใด ถ้าการชุมนุมนั้นอยู่ภายใต้ความถูกต้อง อย่างเช่นเหตุการณ์ที่ตัวแทนกลุ่มปฏิวัติการศึกษาไทย มาแสดงเชิงสัญลักษณ์ โปรยกระดาษระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยทรงผมนักเรียน และเรียกร้องเรื่อง ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ เมื่อวานนี้(17 มิ.ย.) ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆเกิดขึ้น แต่เนื่องจากการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนในวันนี้ มีการบุกรุกเข้ามาในสถานที่ราชการ ซึ่งไม่ใช่สถานที่สาธารณะ และยังเป็นเวลานอกราชการ พร้อมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถานที่ จึงต้องมีพนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลความเรียบร้อย โดยดิฉันได้สั่งการให้มีการรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีการกระทำรุนแรงใดๆกับกลุ่มนักเรียนผู้มาชุมนุม

“กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดเห็นของทุกคนในสังคม ขอให้การแสดงออกเป็นไปด้วยความสงบและอยู่บนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน รวมถึงยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ภายใต้การเคารพกฎหมายและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใด” นางสาวตรีนุช กล่าว-- advertisement --