-- advertisement --

ตั้งทีมงานเตรียมพร้อมแยกกระทรวงอุดมศึกษา

เสมา1 มั่นใจปีนี้แยก สกอ.ขึ้นกระทรวง อย่างแน่นอน ด้านเลขาฯ กกอ.จ่อปิดหลักสูตรเจ้าปัญหา

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงความคืบหน้าการแยกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่าได้หารือกับ ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดี ม.มหิดล และได้แต่งตั้งให้ ศ.นพ.อุดม เป็นประธานคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา รวมถึงมอบให้ ผู้ช่วย รมว.ศึกษาธิการ เข้ามาดูแลเรื่องการอุดมศึกษาและการตั้งกระทรวงฯ ด้วย โดยมีความชัดเจนแล้วว่าต้องมีการแยก สกอ.อย่างแน่นอน แต่จะเป็นทบวงหรือกระทรวงนั้นยังไม่มีข้อสรุป แต่โดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นกระทรวง เพราะการอุดมศึกษาเป็นงานใหญ่ ทั้งนี้ ศ.นพ.อุดม จะต้องตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมการและรับเสียงประชาคมมหาวิทยาลัยด้วย

“รัฐบาลอย่าไปคิดแทนต้องให้ประชาคมมหาวิทยาลัย คิดกันเอง อีกทั้งมีร่างกฎหมายรอไว้หลายฉบับ คณะทำงานฯ ต้องนำร่างกฎหมายดังกล่าวมาพิจารณาด้วย ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ทิศทางการอดุมศึกษามีความชัดเจนและน่าจะเห็นรูปร่างภายในปีนี้ แต่คงจะไม่ใช้คำสั่งหัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 ในการจัดโครงสร้างใหม่ของ ศธ. เพราะช่วงเวลาที่คณะทำงานได้ข้อสรุป น่าจะพอดีกับที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้ ซึ่งจะทำให้มีซูเปอร์บอร์ดการศึกษาชุดใหม่ มาพิจารณาการปรับโครงสร้างใหม่ของ ศธ.” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการ กกอ. กล่าวว่า เร็ว ๆ นี้ตนจะเสนอให้ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาปิดหลักสูตรที่เป็นปัญหาของมหาวิทยาลัยเอกชน กว่า 10 หลักสูตร ใน 9 แห่งซึ่งมีทั้งหลักสูตรในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง

-- advertisement --