-- advertisement --

ตั้งศูนย์พัฒนาครูใต้ฝึกอบรม-จัดกีฬา มอบ สอศ.ซ่อมสร้าง

ตั้งศูนย์พัฒนาครูใต้ ฝึกอบรม-จัดกีฬา มอบอาชีวะดูแลซ่อมสร้าง

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่สถาบันสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สถาบัน กศน. ภาคใต้) อ.เมือง จ.สงขลา พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเทฐานรากอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และผู้บริหารจากหน่วยงานการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวถึงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ เป็นแนวคิดริเริ่มของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต) ที่ต้องการให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมจัดกิจกรรมต่าง ๆ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองในพื้นที่ภาคใต้ ได้ใช้ประโยชน์เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ของครู เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการครู ในการพักแรมเป็นคณะ รวมถึงหน่วยงานราชการและองค์กรหลักของ ศธ.สามารถใช้ประโยชน์จากสถานที่นี้ได้ ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จใน 8 เดือน และจะเปิดใช้งานได้ภายในเดือน มิ.ย.2561

อย่างไรก็ตาม ได้มอบให้อาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้ง โดยปรับปรุงสถานที่เดิมของสถาบัน กศน.ภาคใต้ ให้เป็นสถานที่รับรองและที่พัก รองรับได้ 180 คนต่อวัน และก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอย 800 ตารางเมตร เป็นห้องประชุมสัมมนาและสนามกีฬาในร่มด้วย

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กอศ. กล่าวว่า ศูนย์ดังกล่าวได้แบ่งพื้นที่บางส่วนให้สำนักงาน กศน.จัดตั้ง และมีศูนย์ Fix it center เข้ามาช่วยซ่อมสร้างดูแลดำเนินการ เพื่อไม่ต้องไปสร้างใหม่

-- advertisement --