-- advertisement --

อบจ.เชียงใหม่ติวเข้มมอบนโยบายผู้บริหารการศึกษาในสังกัดรวมถึงผู้ปกครองเด็กนักเรียน

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ในการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

-- advertisement --