-- advertisement --

ทบทวนสอบประเมินความรู้ครูกศน.

“กฤตชัย”พุ่งเป้ากลุ่มสูงวัยสุขใจ/ปชช.ไม่ลืมหนังสือ

วันที่ 20 ก.พ.60 นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) คนใหม่ เข้าสักการะพระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเป็นวันแรก โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น

โดยนายกฤตชัย กล่าวว่า จะสานต่อภารกิจหลักของ กศน.อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต แต่สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ คือ การทบทวนการจัดสอบประเมินความรู้ครู กศน. หรือ การตรวจเลือดครู กศน. ตามมติคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน เนื่องจากบริบทของครู กศน.ไม่ใช่ครูผู้สอน เหมือนกับครูในระบบไม่ได้สอนตามวุฒิ แต่จะเป็นผู้ที่ใช้ทักษะในเชิงประสานงาน หรือเป็นผู้อำนวยความสะดวก เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนหรือผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย มากกว่าที่การเป็นผู้สอนเชิงวิชาการ

เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการทบทวน แต่หากต้องมีการประเมินครู กศน.ก็ต้องหาวิธีการใหม่ ที่เป็นลักษณะเฉพาะสำหรับครู กศน. เช่น เทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ เทคนิคในการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เป็นต้น เพราะเรื่องนี้เหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและตรงกับการทำงานของครู กศน.มากกว่า อย่างไรก็ตามถึงวันนี้ใครที่รับการทดสอบไปแล้วก็ทำไป และคะแนนที่ได้ไม่มีผลอะไร

เลขาธิการ กศน.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้สิ่งที่ตนต้องการให้ กศน.หันมาให้ความสำคัญมากขึ้น คือ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ เนื่องจากปัจจุบันอัตราการเกิดของประชากรลดลงปีละนับแสนคน อีกทั้งระบบการศึกษาก็ครอบคลุมมากขึ้น ทำให้ประชากรที่พ้นวัยเรียนซึ่งจะมารับบริการกับ กศน.ลดลง แต่กลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น คือ กลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่ง กศน.จะต้องปรับตัวและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้สูงอายุ ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยต้องมีการวิเคราะห์โดยใช้กลุ่มเป้าหมายเป็นตัวในการออกแบบกิจกรรม ไม่ใช่กิจกรรมเดียวปูพรมใช้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย

“อีกเรื่องที่ผมเห็นว่าต้องดำเนินการ คือ เรื่องการอ่านออกเขียนได้ และการไม่ลืมหนังสือ ซึ่งผมเห็นว่ามีความสำคัญมากได้ โดยได้ประสานกับผู้ทรงคุณวุฒิไว้เพื่อหารือเรื่องรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้ และไม่ลืมหนังสือไว้แล้ว โดยจะมีการหารืออย่างเป็นทางการในวันที่ 22 ก.พ.นี้” นายกฤตชัย กล่าว

-- advertisement --