-- advertisement --

ทปอ.ขยายวันสมัครTCASรอบ3ถึง19พ.ค.นี้

ทปอ.ขยายวันสมัครTCASรอบ3ถึง19พ.ค.นี้

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ตามที่ ทปอ.ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ TCAS (Thai University Center Admission System) รอบที่ 3 ประเภทรับตรงร่วมกัน และนักศึกษาเลือกสาขาวิชาแบบ Post Select ไปเมื่อวันที่ 9 พ.ค.2561 ที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวนนักเรียนยื่นใบสมัครจำนวนมาก โดยจากข้อมูลวันที่ 12 พ.ค.2561 มีผู้สมัครแล้วกว่า 72,495 ราย ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และสามารถรองรับผู้เข้าเว็บไซต์จำนวนมาก ทปอ.ได้จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้งาน ของนักเรียนที่คาดว่าจะยื่นใบสมัครในรอบดังกล่าวรวมกว่า 350,000ราย จากจำนวนโควตาที่มหาวิทยาลัยกำหนดรับนักศึกษาในรอบดังกล่าว จำนวน 89,392 ที่นั่ง

ประธาน ทปอ.กล่าวต่อไปว่า เพื่อความสบายใจของผู้ปกครองและลดความกังวลของนักเรียน ทปอ.จึงประกาศขยายเวลาการยื่นสมัคร TCAS รอบที่ 3 อีก 5 วัน โดยกำหนดปิดรับสมัครวันสุดท้าย วันที่ 19 พ.ค.นี้ และสามารถชำระเงินได้ตามเวลาทำการของธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ชำระเงินภายในเวลา 23.59 น. โดยนักเรียนสามารถสมัครได้ที่

อย่างไรก็ตาม ทปอ.ยังกำหนดให้มีการรับสมัคร TCASอีก 2 รอบ คือรอบที่ 4 การรับสมัคร Admission จำนวน 80,971 ที่นั่งในเดือน มิ.ย.2561 และรอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ในเดือน ก.ค.2561 จำนวน 28,134 นั่ง

“ขอย้ำว่า ทปอ.มีนโยบายที่ชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงระบบการรับสมัครใหม่นี้ เพื่อสร้างความเสมอภาคด้านโอกาสในการเข้าศึกษาต่ออย่างเท่าเทียม และจะไม่ทิ้งนักเรียนที่ความประสงค์ที่จะศึกษาต่อไว้ข้างหลังอย่างแน่นอน”ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าว

-- advertisement --