-- advertisement --

ทปอ.เผยยอด 1.6 แสนรายสมัคร TCAS3

ทปอ.รายงานผลการรับสมัครรับตรง TCAS รอบที่ 3 ประเภทรับตรงร่วมกัน และนักเรียนจะเลือกสาขาวิชาแบบ Post Select หลังจากที่แต่ละมหาวิทยาลัยประกาศผลการคัดเลือก ซึ่งได้ปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 19 พ.ค.ที่ผ่านมา ระบบการรับสมัครเป็นไปด้วยดี โดยมีจำนวนใบสมัครรวมแล้ว 169,836 ใบ

วันที่ 20 พ.ค.2561 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)และอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า การรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 ประเภทรับตรงร่วมกัน และนักศึกษาเลือกสาขาวิชาแบบ Post Select ระบบได้สิ้นสุดการรับสมัครไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อคืนวันที่ 19 พ.ค.2561 ที่ผ่านมา เวลา 23.59 น. โดยการสมัครเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งจากข้อมูลในระบบฐานข้อมูลพบว่ามีใบสมัครรวมแล้ว 169,836 ใบ

โดยหลังจากนี้ ทปอ. จะส่งข้อมูลการสมัครให้แต่ละมหาวิทยาลัยได้ภายในวันที่ 20 พ.ค.2561 หลังจากได้ใบยืนยันการชำระเงินจากธนาคาร เพื่อให้การยืนยันใบสมัครมีผลสมบูรณ์ หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยจะดําเนินการประมวลผล และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ. ในวันที่ 29 พ.ค.2561 เพื่อเปิดระบบการยืนยันสิทธิ์ (Clearing house) ระหว่างวันที่ 1-3 มิ.ย.2561 หลังจากนั้น ทปอ. จะส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ให้มหาวิทยาลัยเพื่อสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 10-11 มิ.ย.2561 และจะประกาศผลการสอบสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการในวันที่ 14 มิ.ย.2561 เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัคร TCAS รอบที่ 3

ทั้งนี้ ทปอ.ยังกำหนดให้มีการรับสมัครอีกจำนวน 2 รอบ คือ รอบที่ 4 การรับสมัคร Admission จำนวน 80,971 ที่นั่ง ภายในเดือน มิ.ย.และรอบที่ 5 การรับตรงอิสระภายในเดือน ก.ค.

“สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ยังคงยึดแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างโอกาสในการศึกษาต่อ ที่นักเรียนจะได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ใช่ มหาวิทยาลัยที่ชอบ และเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ที่นักเรียนและผู้ปกครอง ไม่ต้องไปวิ่งรอกสอบหลายครั้งหลายที่เหมือนในอดีต”ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าว

-- advertisement --