-- advertisement --

ทุ่ม100ล.จัดบูทแคมป์เสริมสมรรถนะอาชีวะ

เน้นเด็ก ปวช/ปวส.ปีสุดท้าย เริ่มมีนาคมนี้

วันที่ 23 ก.พ.60 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่ตนได้มีนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษา ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ได้จัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ หรือ Education to Employment Vocational Boot Camp สำหรับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังจะเรียนจบชั้นปีสุดท้ายของระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปี 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปี 2 เพื่อมาพัฒนาทักษะของตนเองให้มีโอกาสมีงานทำมากขึ้น และให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระ โดยเป็นหลักสูตรแบบเข้มข้นระยะเวลา 2 เดือน

“ขณะนี้เด็กที่เรียน ปวช.จำนวนมากไม่มีงานทำ เพราะโลกเปลี่ยนแปลงเร็วมาก งานใหม่ ๆ ก็เกิดขึ้นเยอะ หลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ผมจึงต้องการให้ สอศ.จัด Boot Camp ช่วงปิดภาคเรียน เพื่อจัดอาชีพ ทัศนคติและการใช้ภาษาอังกฤษให้ได้ก่อนเพื่อจะนำไปใช้งานจริง ๆ โดยครั้งแรกนี้จะจัดให้อบรมฟรี ใช้เวลา 75 ชั่วโมง ใช้งบประมาณในการดำเนินงานประมาณ 100 ล้านบาท โดยผู้ที่จะเข้ามาอบรมจะเป็นผู้ที่จบไปแล้ว หรือกำลังจะเรียนจบหลักสูตร”

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวและว่า ทั้งนี้ มีผู้สนใจสมัครเข้ามาอบรมแล้วจำนวน 82,000 คน โดยสาขาที่เปิดสอนจะมีมากกว่า 2,000 หลักสูตร เช่น การตรวจสอบรอยร้าวของช่างอากาศยาน พนักงานขับรถบรรทุกสินค้า ซ่อมบำรุงแมคคาทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมผลิต การขนส่งระบบราง เป็นต้น โดยใช้สถานศึกษาในสังกัด สอศ.ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นสถานที่ฝึกอบรม

ด้าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) กล่าวว่า สอศ.จะเริ่มดำเนินการเปิดการอบรมพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 มี.ค.60 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามการจัด Boot Camp ครั้งนี้หลักสูตรจะเข้มข้นสามารถปฏิบัติงานและนำไปประกอบอาชีพได้จริง แก้ปัญหาความขาดแคลนกำลังคนในสาขาขาดแคลน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ได้ด้วย

-- advertisement --