-- advertisement --

 ธีระเกียรติ ชูหนังสือยืมเรียน

ประหยัดงบปีละ5,000ล้านบ./ปลูกฝังวินัยเด็กรักษาสมบัติ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้มาหารือเกี่ยวกับการขออุดหนุนงบประมาณในโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 ในหมวดหนังสือเรียนเพิ่มอีกกว่า100 ล้านบาท จากปัจจุบันที่รัฐจัดสรรงบฯ ให้ประมาณ 5,000 ล้านบาทต่อปี เนื่องจากต้นทุนการจัดพิมพ์โดยเฉพาะค่ากระดาษสูงขึ้น แต่จากการหารือตนเห็นว่าควรมีการปรับรูปแบบการจัดซื้อหนังสือเรียนฟรีใหม่ จากการซื้อให้นักเรียนทุกคน มาเป็นซื้อเข้าสถานศึกษาแล้วให้เด็กยืมเรียน ยกเว้นแบบฝึกหัดที่ยังให้ซื้อแจกเป็นรายคนเหมือนเดิม ซึ่งมอบเป็นนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ไปเริ่มดำเนินการแล้ว

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวต่อไปว่า การจัดซื้อหนังสือให้เด็กยืมเรียนนั้น จะทำได้ในวิชาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตรบ่อย ๆ และสถานศึกษาก็สามารถเลือกซื้อได้ตามแนวทางที่ สพฐ.กำหนด โดยสำนักพิมพ์สามารถแข่งขันได้อย่างเสรี และนักเรียนก็สามารถนำหนังสือเรียนติดตัวกลับไปที่บ้านได้ตามปกติ แต่เมื่อจบปีการศึกษาสถานศึกษาจะต้องเรียกคืนกลับมาเพื่อส่งต่อให้รุ่นถัดไป ส่วนกรณีหนังสือเรียนขาดหรือชำรุด สถานศึกษาก็ต้องจัดซื้อทดแทนให้ครบตามจำนวนเด็ก อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะเคยทำมาแล้วในอดีต จนมาถึงการเมืองยุคหนึ่งก็มีการเปลี่ยนมาซื้อแจกเด็กเป็นรายคน แต่สิ่งที่เกิดขึ้น คือ เราต้องจัดสรรงบฯ เพื่อซื้อหนังสือซ้ำๆ ทุกปี ปีละกว่า 5,000 ล้านบาท

“ถ้าเราให้เด็กยืมเรียน ถึงเวลาซื้อทดแทนบางส่วน เช่น 20% จะทำให้มีเงินเหลือหลายพันล้านที่จะสามารถนำไปพัฒนาส่วนอื่น ๆ ได้ และยังเป็นการฝึกวินัยให้เด็กรู้จักรักษาสมบัติเพื่อส่งต่อให้รุ่นน้องได้ด้วย โดยปีการศึกษา 2560 การจัดซื้อจะเป็นไปตามปกติเพราะเตรียมการไว้แล้ว เมื่อสิ้นปีเด็กต้องนำหนังสือมาคืน และปีการศึกษา 2561 ก็ให้ซื้อหนังสือทดแทนบางส่วน แต่ต้องครบตามจำนวนเด็ก ซึ่งจะทำให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลง”นพ.ธีระเกียรติ กล่าว

ด้านนายการุณ กล่าวว่า สพฐ.จะมอบให้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมหนังสือเรียน การดูแลรักษา เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาส่งต่อให้โรงเรียนไปปฏิบัติ ทั้งนี้ในปีนี้ สพฐ.ได้จัดซื้อหนังสือไปแล้วโดยยึดแนวปฏิบัติเดิม แต่ปีถัดไปจะซื้อเฉพาะหนังสือขึ้นมาทดแทนหนังสือที่ชำรุด ซึ่งจะช่วยประหยัดงบฯ ได้มาก ที่สำคัญยังเป็นการฝึกวินัยแก่เด็ก ให้รู้จักการรักษาสมบัติให้กับรุ่นน้องด้วย

-- advertisement --