-- advertisement --

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ รร.เทพนารี อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยนางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพนารี ได้แสดงความยินดี มอบเกียรติบัตร ทุนการศึกษาและให้โอวาทแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับ 1 จำนวน 19 รายการ จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ (สพม.แพร่)

เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนในแต่ละกิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ต่อไป

จากผลการคัดเลือกและได้เป็นตัวแทนจังหวัดแพร่ไปร่วมแข่งขันที่ จ.น่าน ทำให้ผู้ปกครองนักเรียนที่ทราบข่าวต่างก็ส่งกำลังใจมาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน รร.เทพนารี จำนวนมากและขอส่งกำลังใจให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนประสบผลสำเร็จในระดับภาคกลับมานำชื่อเสียงมาให้โรงเรียนและจังหวัดแพร่ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --