-- advertisement --

นร.เมืองคอนปลื้มปิติ รับมอบจักรยานพระราชทานฯ

นักเรียนเมืองคอนปลื้มปิติ รับมอบจักรยานพระราชทาน ในหลวงรัชกาลที่ 10

วันที่ 6 พ.ย.60 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช (สพป.นศ.) เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี นางอาภรณ์ พัวพันธ์ ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 นายประเสริฐ คงช่วย รอง ผอ.สพป.นศ.3 นายบดินทร์ ธรรมสังวาลย์ รอง ผอ.สพป.นศ.4 นางคำนึง ชูประสูตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.นศ. 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ร่วมพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ สพป.นศ. 2

ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กล่าวถึงการมอบจักรยานพระราชทานว่า สืบเนื่องจากศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินโครงการจักรยานพระราชทานฯ โดยมอบจักรยานให้แก่นักเรียนที่ยากจน ด้อยโอกาส ทั้งในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ทั่วประเทศทั้งสิ้น 9,900 คัน โดยจัดสรรให้แก่นักเรียนสังกัด สพป.นศ. เขต 1-4 จำนวน 19 คัน แบ่งเป็นนักเรียนจาก สพป.นศ.1 จำนวน 2 ราย สพป.นศ.2 จำนวน 11 ราย สพป.นศ. 3 จำนวน 3 ราย และนักเรียนจาก สพป.นศ.4 จำนวน 3 ราย

ในการนี้ สพป.นศ.2 ได้มอบจักรยานให้แก่นักเรียน เพิ่มเติมอีก 4 คัน ภายใต้การดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อส่งเสริมศักยภาพ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในกิจกรรมตามรอยพ่อด้วยหัวใจ ปั่นจักรยานปลอดภัย มอบให้น้องบ้านไกลไปโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ยังมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ฐานะยากจน จำนวน 3 ราย ถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี นำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

————————

-- advertisement --