นักวิทย์ มธ. คว้า 3 รางวัลเวทีวิจัยระดับโลก

ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ รศ.ดร.จิรดา สิงขรรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำ 3 ผลงานวิจัย คว้า 2 รางวัลเหรียญทองแดง และรางวัลพิเศษ (Special Prize) จากสมาคมนักประดิษฐ์และผู้ประกอบการหญิงของโลกจากเวทีประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นานาชาติครั้งที่ 47 (47th International Exhibition of Inventions of Geneva) เมื่อเร็วๆ นี้ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ประกอบด้วย เหรียญทองแดงนวัตกรรม “สปีด โกรท” สารสกัดจากธรรมชาติชนิดใหม่เพื่อการปลูกพืชปลอดภัยด้วยระบบชีววิธี เหรียญทองแดง นวัตกรรม “ฟิล์ม ทู โก” ฟิล์มบริโภคได้เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำหนักของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง และสามารถยืดอายุการเก็บรักษาให้ยาวนานขึ้น และรางวัลพิเศษ (Special Prize) นวัตกรรม “สารเคลือบจากกากรําข้าว” (Melody Fresh) นวัตกรรมยุคใหม่ที่ช่วยยืดอายุผลไม้และดอกไม้จากกากรําข้าว ได้นานกว่า 2 เท่า