-- advertisement --

นักวิ่งกว่า4พันร่วม  MSU Running 2019จัดซื้อเครื่องมือแพทย์รพ.สุทธาเวช

จัดเป็นครั้งแรกและจะจัดวิ่งเป็นงานประจำปีของ “มมส” รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจัดซื้อเครื่องมือแพทย์-กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และทุนการศึกษานิสิตพิการ

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.62 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง “แลน ปัน กัน MSU Running 2019” รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนิสิตพิการ โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย FUN RUN ระยะทาง 3.80 กิโลเมตร (ธีม= วิ่งเพลิน เดินชมมอ), MINI MARATHON ระยะทาง 10.50 กิโลเมตร (ธีม= วิ่งกินลม ชมบ้านญ้อ) และ SUPER HALF MARATHON ระยะทาง 25.87 กิโลเมตร (ธีม= วิ่งเก็บตะวัน ไหว้พระกันทรวิชัย) กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา04.30น. บริเวณถนนหน้าอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำหรับการแข่งขันเดิน-วิ่ง “แลน ปัน กันMSU Running 2019” ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก และมุ่งหวังให้จัดเป็นงานวิ่งประจำปีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทั้งนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะสมทบทุนจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร้อยละ60สนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 35 และสนับสนุนทุนการศึกษานิสิตพิการ ร้อยละ 5 โดยมีผู้สนใจร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มากกว่า 4,000 คน

-- advertisement --