-- advertisement --

นายกฯสั่งศธ.ปิด  โรงเรียน-อาชีวะ-มหาวิทยาลัย หนีฝุ่น 2 วัน ไม่เลื่อนสอบ  O-Net

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.62 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับผู้บริหาร 5 องค์กรหลักของ ศธ.เพื่อพิจารณาสั่งปิดโรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีปริมาณสูง ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ประสานให้ ศธ.ว่าถ้าปิดโรงเรียนอย่างน้อย 2 วันจะมีผลกระทบใดหรือไม่ จึงได้หารือกับผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ.แล้วเห็นร่วมกันว่าสามารถทำได้ ไม่มีผลกระทบ ดังนั้น ศธ.จึงประกาศปิดการเรียนการสอนเป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคมและวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลในพื้นที่ที่มีปัญหาค่าฝุ่นละอองสูง ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ส่วนระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไม่มีอำนาจไปสั่งการได้แต่จะประสานแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อขอความร่วมมือในการปิดการเรียนการสอนในช่วงเวลาดังกล่าว

ส่วนในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ จะมีการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบในวันที่ 2-3 ก.พ.2562นั้น รมว.ศึกษาธิการ ระบุว่า จะยังดำเนินการตามปกติ ไม่สามารถเลื่อนการจัดสอบได้ ส่วนสัปดาห์หน้าจะประกาศปิดการเรียนการสอนหรือไม่ จะประเมินสถานการณ์ก่อนโดยจะดูวันต่อวัน

-- advertisement --