-- advertisement --

นายกฯแนะศธ.ฟื้นกรมฝึกหัดครู

อดีตเคยมีและทำได้ดีมาก มอบ สกอ.และคุรุสภา พิจารณาความเป็นไปได้

วันที่ 28 ก.พ.60 ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ.ที่มีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานว่า นพ.ธีระเกียรติ ได้หารือถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีดำริเกี่ยวกับเรื่องกรมการฝึกหัดครู ที่เคยมีในอดีตว่าสามารถดำเนินการได้ดีทำให้ไทยได้ครูที่มีคุณภาพ ถ้า ศธ.จะทบทวนว่าในอนาคตจะเสนอให้ตั้งกรมการฝึกหัดครูขึ้นมาใหม่ หรือมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงจะสามารถทำได้หรือไม่ ซึ่ง นพ.ธีระเกียรติ ก็มองว่า เหมาะสม โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปหารือร่วมกับกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในการพิจารณาเรื่องนี้ เนื่องจากขณะนี้ ศธ.มีหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคล้ายกับหลักสูตรฝึกหัดครูอยู่แล้ว

“ส่วนตัวผมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการอุดมศึกษา ซึ่งการพัฒนาระบบการผลิตครู ก็น่าจะเป็นประเด็นหนึ่งที่มาพูดคุยกันว่าควรจะมีกรมการฝึกหัดครูเกิดขึ้นมาหรือไม่ อย่างไร”

ดร.กมล กล่าวและว่า นอกจากนี้ รมว. ศึกษาธิการ ยังได้แจ้งว่าได้มีการหารือเกี่ยวกับการจัดทำกรอบงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ ศธ.กับทางสำนักงบประมาณ ซึ่งทางสำนักงบฯ ได้ให้ ศธ.ปรับลดวงเงินลง โดยอยู่ระหว่างการพิจารณา อย่างไรก็ตามงบฯ ที่ตั้งไว้มีส่วนหนึ่งเป็นงบฯ ที่ใช้ในการพัฒนาครู ซึ่งจะให้เป็นก้อน เพื่อให้ครู นำไปใช้การเข้าอบรมพัฒนาตนเองคนละ 10,000 บาท นอกจากนี้ที่ประชุมยังมอบให้ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัด ศธ.เตรียมความพร้อมและเร่งทำความเข้าใจ กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อรองรับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฉบับใหม่ ที่จะมีผลในเดือน ส.ค.60 นี้

อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้จะมีความเข้มงวด มีการตรวจสอบทุกระดับ แต่จะทำให้เกิดความโปร่งใสมาก

-- advertisement --