-- advertisement --

นำลูกเสือปลูกฝังวินัยคุณธรรมคนไทย

ดาว์พงษ์ นัดประชุมบอร์ดลูกเสือ นัดแรก 28 พ.ย.นี้ ชูปลูกฝังวินัยคุณธรรมเยาวชน

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงแนวทางส่งเสริมและพัฒนางานลูกเสือให้มีความเข้มแข็ง ว่า ขณะนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยจะประชุมนัดแรกวันที่ 28 พ.ย.59 นี้ ซึ่งได้มอบให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นำเสนอสภาพปัจจุบันของกิจการลูกเสือว่ามีสถานะเป็นอย่างไร ประสบปัญหาการดำเนินงานในด้านใดบ้าง และมีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร เพื่อให้คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติชุดใหม่ได้มองเห็นภาพรวม เบื้องต้นพบมี 4 ประเด็น คือ 1.หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ 2.ค่ายลูกเสือ 3.สิทธิประโยชน์ และ 4.โครงสร้างการบริหารองค์กร ซึ่งอาจจะมีการเสนอให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ปัญหาแต่ละด้าน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารฯ ชุดใหม่นี้ จะมีผู้ทรงคุณวุฒิทางทหาร 3 เหล่าทัพ โดยเฉพาะกองทัพบกเข้าร่วมครั้งแรก ซึ่งจะเข้ามาช่วยในการดูแลเรื่องระเบียบวินัย รวมถึงเพิ่มผู้แทน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทน ผอ.โรงเรียน ผู้แทนครู รวมถึงผู้แทนลูกเสือในแต่ละภูมิภาคด้วย ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าการได้ผู้ที่มีประสบการณ์และผ่านการฝึกฝนและรู้จริงในการปฏิบัติงานนั้นๆ เข้ามาบริหารงาน จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ เพราะรู้และดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“ที่ผ่านมาการขับเคลื่อนงานลูกเสือ อาจไม่ราบรื่นนัก เพราะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างคณะกรรมการฯ ชุดเก่าและชุดใหม่ แต่จากนี้เชื่อว่าจะทำได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งผมตั้งใจจะใช้กิจการลูกเสือเพื่อปลูกฝังวินัยและคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงพระราชทานไว้ว่า คนไทยต้องซื่อสัตย์และมีวินัย แต่ที่ผ่านมาการดำเนินการมันบิดเบี้ยว อาทิ ตำแหน่งผู้ตรวจลูกเสือ ที่แต่ละจังหวัดสามารถแต่งตั้งได้เองโดยไม่มีหลักเกณฑ์กลาง ทำให้สะท้อนถึงการบริหารงานบุคคลที่บกพร่องและต้องมีการแก้ไขต่อไป ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต้องเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนงานลูกเสือ เพราะเด็กที่เรียนลูกเสือส่วนใหญ่อยู่ในสังกัด สพฐ. รวมถึงครูที่ทำหน้าที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สพฐ.ก็ต้องเข้ามาให้ความสำคัญเรื่องลูกเสือมากขึ้น”พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าว

-- advertisement --