-- advertisement --

น้ำใจชาว ม.มหาสารคาม ตั้งจุดรับบริจาคช่วย สปป.ลาว

จากกรณีเขื่อนดินที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ “เซเปียน-เซน้ำน้อย” แขวงอัตตะปือ ใน สปป.ลาว แตกทำให้เกิดอุทกภัยในแขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาสัก ทางตอนใต้ของ สปป.ลาว มีประชาชนชาวลาวได้รับผลกระทบจำนวนมากนั้น

ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) กล่าวว่า ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความห่วงใยพี่น้องชาวลาวและตั้งใจรวมพลัง ส่งกำลังใจ ขอให้ผ่านความทุกข์และความเดือดร้อนในครั้งนี้ไปในเร็ววัน โดยมหาวิทยาลัยได้ตั้งจุดรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ บริเวณลานอาคารบรมราชกุมารี สำนักงานอธิการบดี หรือกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคเงินช่วยเหลือ สามารถบริจาคได้ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้จะได้นำเงินและสิ่งของบริจาคส่งมอบให้กับ สปป.ลาว อย่างเร่งด่วนต่อไป

-- advertisement --