-- advertisement --

 บิ๊กน้อย  ขอบคุณเยาวชนทำดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

“พล.อ.สุรเชษฐ์” มอบนโยบายผู้บริหารศึกษาส่วนหน้า ย้ำน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”เป็นหลักปฏิบัติงาน พร้อมขอบคุณเยาวชนเทคนิคปัตตานี จัดกิจกรรมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า-ย้อมเสื้อ-ทำริบบิ้นดำแจกปชช. ทำดีถวายพ่อ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่เป็นประธานมอบนโยบายและสั่งการการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศปบ.จชต.) หรือ กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า ที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยเน้นย้ำการบูรณาการงานที่เข้มแข็ง ภายใต้ 7จุดเน้น พร้อมน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นหลักในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ โดยในที่ประชุมได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานตามโครงสร้างของแต่ละฝ่าย จำนวน 5 กลุ่ม รวม 23 คน ซึ่งมี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน และมีพล.อ.สุรเชษฐ์ ทำหน้าทีกำกับดูแลศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า ทั้งนี้ในที่ประชุมยังเน้นในเรื่องจัดทำยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนการบูรณาการด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสภาพท้องถิ่นในชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งให้ติดตามการพัฒนาบุคคลของหน่วยงานสถานศึกษาให้มีศักยภาพสอดคล้องทำงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวมอบนโยบายว่า อยากให้ทุกคนทุ่มเทการทำงานเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพราะพระองค์คือ พระผู้เป็นครูแห่งแผ่นดิน ขอให้ถวายงานอย่างสุดชีวิต ต้องวางฐานให้มั่นคงที่สุดตามโรดแนบที่วางไว้ โดยการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานของ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีประสิทธิภาพตามกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีงบประมาณ 2560 ใน 7 จุดเน้น ได้แก่1.การรักษาความปลอดภัย 2.การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3.การพัฒนาคนให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ 4.การศึกษาเพื่อความมั่นคง5.การสร้างโอกาสทางการศึกษา 6.การสร้างการรับรู้และ 7.การบริหารจัดการ แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งคือความปลอดภัยของครูในพื้นที่ซึ่งทาง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าได้สนับสนุนกำลังพลรวมกับฝ่ายตำรวจและฝ่ายปกครองอย่างเต็มที่และการทำงานจะต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งทั้ง 7จุดเน้นเป็นการพัฒนาต่อเนื่องตลอด 2 ปีที่ผ่านมา เราหวังผลได้ว่าจะทำให้การศึกษาชายแดนใต้มีการยกระดับการศึกษาที่สูงขึ้นจบมามีงานทำ เพราะการศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญที่สามารถช่วยสนับสนุนในการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ให้เกิดสันติสุขได้

โอกาสนี้ นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจณาภิเษก จ.ปัตตานี ได้มอบริบบิ้นสีดำให้กับ พล.อ.สุรเชษฐ์ เพื่อมอบให้กับทหารและประชาชนในพื้นที่ติดแขนเสื้อไว้เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพล.อ.สุรเชษฐ์ ได้ขอบคุณ น้องๆ เทคนิคการอาชีพ ปัตตานี ที่ทำความดีถวายพ่อ ด้วยการ ซ่อมจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ย้อมเสื้อดำ และทำริบบิ้นดำดังกล่าว โดยพล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวด้วยว่า เราคนไทย รักกัน ไม่ว่าศาสนาไหน ภาคใต้ เราก็รักในหลวง เป็นพ่อของเราทุกคน เหมือนกัน เรารัก พระองค์ท่าน และรักสามัคคีกันด้วย

-- advertisement --