-- advertisement --

 บุรีรัมย์ คุมเข้มโรคมือเท้าปาก

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คุมเข้มโรคมือเท้าปาก กำชับผู้บริหาร-ครูในสังกัด200กว่าโรงเรียนดูแลสุขอนามัย-พบนักเรียนมีอาการแจ้งทันที

นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)บุรีรัมย์ เขต 1 เปิดเผยว่าในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1มีความห่วงใย เกี่ยวกับเรื่องโรคมือเท้าปาก โดยเฉพาะในนักเรียนอนุบาล เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ โดยได้วางมาตรการคุมเข้ม เฝ้าระวังดูแลโรงเรียนในสังกัด กว่า 200 แห่ง ครอบคลุมนักเรียน 34,800 คน ในพื้นที่อำเภอเมือง, ลำปลายมาศ, ชำนิ และบ้านด่าน

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวต่อว่า ขณะนี้ได้สั่งการถึงผู้บริหารสถานศึกษา ให้กำชับครูผู้สอน และครูพี่เลี้ยง ระดับชั้นอนุบาล 1-2 ทำความสะอาดห้องเรียน เครื่องมือเครื่องใช้ รวมถึงเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น และสอนให้นักเรียนล้างมือด้วยน้ำ-สบู่ ก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากเล่นเครื่องเล่นกันในเวลาพักกลางวัน รวมถึงตัดเล็บให้สั้นเพื่อไม่ให้เชื้อโรคสะสม หลีกเลี่ยการใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า-ผ้าเช็ดมือ ที่สำคัญคือการดูแลสุขาให้ถูกสุขอนามัย เพื่อป้องกันโรคมือเท้าปาก

อย่างไรก็ตาม หากครูพบว่าเด็กมีอาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับโรคมือ เท้า ปาก ให้รีบรายงานโดยเร่งด่วน เพื่อจะได้ดำเนินการรักษาและระงับการระบาดได้ทันท่วงที

สำหรับโรคมือ เท้า ปาก มักเกิดในเด็กเล็กทั่วไป เด็กที่ติดเชื้อจะมีไข้ 1-2 วัน จากนั้นจะมีตุ่มหรือแผลในปากคล้ายแผลร้อนใน อาจมีหลายแผล ส่วนใหญ่จะพบที่บริเวณคอหอยหรือใกล้ต่อมทอนซิล หากอาการรุนแรงจะลามมาที่ลิ้น กระพุ้งแก้ม ทำให้เด็กเจ็บในปากและคอ ไม่ยอมกินนม กินอาหารไม่ได้ ส่วนใหญ่เด็กที่ป่วยอาการจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆ และหายได้เองภายใน 7 วัน มีจำนวนน้อยที่มีอาการรุนแรง คือมีไข้สูง อาจมีอาการชัก แขนขาอ่อนแรง โรคนี้ไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มียารักษาโดยเฉพาะแพทย์จะให้การรักษาตามอาการ

-- advertisement --