-- advertisement --

 บุรีรัมย์ เตรียมพร้อม 11 สนามสอบครูผช.

ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ มั่นใจการจัดสอบครูผู้ช่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สนามสอบทั้ง 11 แห่ง มีความพร้อมและคล่องตัว และได้ยังได้ขอความร่วมมือไปยังชมรมโรงแรมที่พักให้บริการในราคาพิเศษ

นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2560 ซึ่งมีกำหนดสอบข้อเขียนในวันที่ 22-23 เม.ย.60 นี้

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรมย์ จึงได้วางแผนดำเนินการ เตรียมการต่างๆ เพื่อรองรับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ จำนวน 8,454 คน ที่จะเดินทางไปสอบข้อเขียน โดยกำหนดสถานที่สอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการจำนวน 11 สนามสอบ ตามกลุ่มวิชาเพื่อไม่ให้กระจุกตัว การเดินทางสะดวก ไม่แออัด ประกอบด้วย

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม /โรงเรียนบัวหลวงพิทยาคม /โรงเรียนภัทรบพิตร /โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม /โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม /โรงเรียนพระครูพิทยาคม /โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ /โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม /โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ /โรงเรียนเทศบาล 1 และโรงเรียนเทศบาล 2

ส่วนด้านที่พักของผู้ที่จะเดินทางไปสอบแข่งขัน ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมพูดคุยกับชมรมโรงแรมบุรีรัมย์ ซึ่งผู้ประกอบการที่พัก โรงแรมต่างๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี คิดราคาที่พักเฉพาะกิจสำหรับผู้เข้าสอบในราคาพิเศษ และได้เตรียมรถรับจ้างเส้นทางต่างๆไปยังสนามสอบทั้ง 11 แห่ง ไว้คอยบริการ

นอกจากนั้น ยังได้รับความร่วมมือจากเจ้าของโรงแรม ที่พัก ในการแจ้งจำนวนการจองห้องพัก แจ้งจำนวนห้องว่างในแต่ละวัน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ แผนที่ แผนผัง รวบรวมไว้บนเฟสบุคแฟนเพจ “เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1” และเว็บไชต์ของสำนักงานฯ เพื่อความสะดวกในการติดต่อจองห้องพักและสะดวกในการเดินทางอีกด้วย

-- advertisement --