-- advertisement --

ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์

ชาวอาชีวะ 9 แสนคน ร่วมปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ เลิกใช้ความรุนแรงไขปัญหา สืบสานพระราชปณิธาน มุ่งสร้างสังคมไทยเป็นสุข “เสมา 1” มอบหมายจิตอาสาคนพันธ์”อา”ทั่วประเทศ ออกพื้นที่ให้บริการชุมชน ถวายเป็นพระราชกุศล

ที่วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เวลา 09.09 น. วันที่ 9 พ.ย.2559 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานจัดกิจกรรม “999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์” โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้นำผู้แทนนักศึกษาอาชีวะ ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑล ปฏิญาณตน ทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยนักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาอาชีวศึกษา 914 แห่ง จำนวน 999,999 คนทั่วประเทศ ได้ร่วมปฏิญาณตนในเวลาเดียวกันด้วย

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวในระหว่างการเปิดกิจกรรมช่วงหนึ่งว่า กิจกรรมการปฏิญาณตนอาชีวะสมานฉันท์ครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงเชิญชวนเด็กอาชีวะร่วมใจทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยร่วมกันปฏิญาณตนว่า ต่อไปจะไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา เนื่องจากเด็กอาชีวะทุกคนเป็นคนไทยที่รักในหลวง และอยากทำความดีถวายพระองค์ท่าน

ซึ่งนอกจากจะปฏิญาณตนแล้ว จะร่วมกันสร้างสังคมไทยให้มีความสุข มีความรักใคร่ ปรองดอง สมานฉันท์ เป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่และสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้ชาวอาชีวศึกษาด้วย โดยได้มอบหมายให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนำความรู้ ความสามารถเชิงช่างและสาขาวิชาชีพของนักศึกษาในแต่ละสาขาออกปฏิบัติงานจริงในรูปแบบกิจกรรม จิตอาสาเพื่อสังคม ออกพื้นที่ให้บริการชุมชนในรูปแบบ Fix it center หรือศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลทางการเกษตร ให้บริการย้อมผ้า ทำริบบิ้น และเครื่องทองน้อยแจก ให้บริการตัดผมฟรี เดินสายไฟฟ้า ทาสีให้วัด หรือสถานที่ ๆ เป็นจุดศูนย์รวมต่าง ๆ ดูแลด้านการเกษตร แจกกล้าไม้ ทำอีเอ็มและปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกร

ท้ังนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวให้โอวาทนักศึกษาอาชีวะทั่วประเทศ เพื่อให้ดำรงตนเป็นคนดี มีคุณธรรม ใช้วิชาชีพให้เกิดประโยชน์ หลังจากเสร็จพิธี ได้นำคณะผู้บริหารและสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาอาชีวะด้วย

-- advertisement --