-- advertisement --

ประถมไทยคว้า 27 เหรียญทองแข่งขันคณิตนานาชาติที่อินเดีย

สพฐ.ส่ง 16 นักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับประถมศึกษา Wizard at Mathematics International Competition 2016 (WIZMIC) ระหว่างวันที่ 23-27 ต.ค.59 ณ สาธารณรัฐอินเดีย ปรากฏว่านักเรียนไทยสามารถคว้า 27 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน รวม 36 เหรียญ แถมคว้ารางวัลคะแนนรวมสูงสุดทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม โดยมีตัวแทนนักเรียนจาก 12 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน เดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบิน AI 332 เวลา 19.35 น.ของวันที่ 27 ต.ค.59

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานด่วนจากสาธารณรัฐอินเดีย เมื่อเช้าวันที่ 27 ต.ค.59 ว่าจากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้คัดเลือกและส่งผู้แทนนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 16 คน เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติระดับประถมศึกษา Wizard at Mathematics International Competition 2016 (WIZMIC) ระหว่างวันที่ 19-27 ต.ค.59 ณ สาธารณรัฐอินเดีย โดยมี 12 ประเทศ จำนวน 37 ทีม รวม 148 คนเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย แอฟริกาใต้ อินเดีย เนปาล บัลแกเรีย อิหร่าน ทาจิกิสถาน ศรีลังกา ไต้หวัน ไนจีเรีย และไทย

ผลปรากฏว่านักเรียนทั้ง 16 คน สามารถคว้ารางวัลประเภทบุคคล เหรียญทอง 11 เหรียญ โดยมี ด.ช.วริทธิ์ วิริยประสิทธิ์ชัย โรงเรียน(รร.)อนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม คว้ารางวัลคะแนนรวมสูงสุด ด.ช.ธนวัฒน์ เตชะนิรัติศัย รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ ด.ญ.นภสร ตั้งศรีสกุล รร.ศุภลักษณ์ จ.สุพรรณบุรี ด.ช.ทีฆ์กฤช ทีฆรัชตธนกุล รร.เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ ด.ช.ณัฐวัฒน์ เต็มเอี่ยมวณิช รร.พระยาประเสริฐ (กระจ่าง สิงหเสนี) กรุงเทพฯ ด.ช.วรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์ รร.มารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ ด.ช.วิชญ์ภาส จินดาวิมลเลิศ รร.อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพฯ ด.ช.ปุณณวิช ธุวจิตต์ รร.อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ ด.ช.อนวัช ตันนิกร รร.เมืองวาปีปทุม จ.มหาสารคาม ด.ช.ปรมัตถ์ เทวานฤมิตรกุล รร.วัดดอนทอง จ.ฉะเชิงเทรา และ ด.ช.พัชรพล นวเลิศปัญญา รร.ธิดาแม่พระ จ.สุราษฎร์ธานี

และ 5 เหรียญเงอน
ได้แก่ ด.ช.ภูวรัตน์ นาคจันทึก รร.อนุบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ด.ช..ศุภวิชญ์ พรหมโคตร รร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล จ.สกลนคร ด.ช.พรภวิษย์ พวงเรือนแก้ว รร.อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) จ.ลำปาง ด.ช.ธีรโชติ คุ้มมั่น รร.สันติสุขวิทยา กรุงเทพฯ ด.ช.ภาธร พัทมุข รร.อนุบาลราชบุรี จ.ราชบุรี

สำหรับประเภททีมได้เหรียญทอง 3 ทีมๆ ละ 4 เหรียญ รวม 12 เหรียญ โดยมีทีมไทยแลนด์ ดี นอกจากจะได้เหรียญทอง แล้วยังได้รางวัลคะแนนรวมสูงสุด (OVERALL) ในการแข่งขันอีก 4 เหรียญด้วย ซึ่งทีมไทยแลนด์ ดี ได้แก่ ด.ช.อนวัช ตันนิกร ด.ช.ปรมัตถ์ เทวานฤมิตรกุล ด.ช.พัชรพล นวเลิศปัญญา และด.ช.วริทธิ์ วิริยประสิทธิ์ชัย ทีมไทยแลนด์ เอ ได้แก่ ด.ช.ภูวรัตน์ นาคจันทึก ด.ช.ธนวัฒน์ เตชะนิรัติศัย ด.ญ.นภสร ตั้งศรีสกุล และ ด.ช.ทีฆ์กฤช ทีฆรัชตธนกุล ทีมไทยแลนด์ ซี ได้แก่ ด.ช.พรภวิษย์ พวงเรือนแก้ว ด.ช.ภาธร พัทมุข ด.ช.ปุณณวิช ธุวจิตต์ และ ด.ช.ธีรโชติ คุ้มมั่น และเหรียญเงิน 1 ทีม รวม 4 เหรียญ ได้แก่ ทีมไทยแลนด์ บี ประกอบด้วย ด.ช.ณัฐวัฒน์ เต็มเอี่ยมวณิช ด.ช.ศุภวิชญ์ พรหมโคตร ด.ช.วรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์ และ ด.ช.วิชญ์ภาส จินดาวิมลเลิศ

“ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน ที่ได้รับรางวัลและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติในครั้งนี้ ทั้งนี้ สพฐ.ยังมีเวทีระดับนานาชาติที่เปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้แสดงความสามารถทางวิชาการอีก 1 เวที คือ การแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ( International Mathematics and Science Olympiad for Primary School 2016 (IMSO 2016) ระหว่างวันที่ 8-13 พ.ย.59 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ขอให้ทุกท่านส่งกำลังใจเชียร์เด็กไทยในครั้งนี้ด้วย” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

-- advertisement --