-- advertisement --

ปี60น้ำท่วมนับสิบ รร.บ้านน้ำปาด/สพฐ.สำรวจต้องย้ายสร้างใหม่

ปี60น้ำท่วมนับสิบรร.บ้านน้ำปาด/สพฐ.สำรวจต้องย้ายสร้างใหม่

เมื่อเร็วๆ นี้ นายปรีชา โยธี นายช่างเขียนแบบอาวุโส พร้อมด้วยคณะกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รับมอบหมายจาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนบ้านน้ำปาด อ.เนินมะปราง สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2 เพื่อหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาโรงเรียนประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืน

นายปรีชา กล่าวว่าจากการสำรวจพื้นที่โรงเรียนบ้านน้ำปาด พบว่าในช่วงฤดูฝนประมาณ 4 เดือน จะเกิดน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาบริเวณด้านหลังโรงเรียน ทำให้เกิดน้ำท่วมอย่างรวดเร็ว เกิดความเสียหายต่ออาคารเรียน อาคารประกอบ และอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ตลอดปี 2560 นี้ โรงเรียนประสบอุทกภัยแล้ว 10 ครั้ง ซึ่งการลงพื้นที่ได้พบปะหารือกับนายบุญสม สุขเกษ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.พิษณุโลก เขต 2, ว่าที่ ร.ต.เกตุ ต่วนเครือ ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำปาด คณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน มีความเห็นร่วมกันว่า ควรแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่ข้างเคียง

“มีความเห็นพ้องกันว่าควรก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ในพื้นที่ที่น้ำท่วมไม่ถึง ซึ่ง รร.บ้านน้ำปาด กำลังดำเนินการเตรียมพื้นที่อยู่ ส่วนอาคารเรียน 2 หลัง ประกอบด้วยอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. ก่อสร้างเมื่อปี 2517 และอาคารเรียนแบบ 004 ก่อสร้างเมื่อปี 2525 ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากใช้งานมานาน และได้รับผลเสียหายจากน้ำท่วมทุก ๆ ปี เห็นว่ามีความเหมาะสมในการรื้อถอน จึงให้ทางโรงเรียน ดำเนินการขออาคารเรียนทดแทนอาคารเรียน 2 หลังต่อไป โดยจะรายงานต่อเลขาธิการ กพฐ. เพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป” นายปรีชา กล่าว

-- advertisement --