Submitted on Sun, 2021-10-17 19:06

รายงานฉบับใหม่ของสหภาพแรงงานคนทำงานภาคการศึกษานานาชาติ (EI) สำรวจความเห็นครูใน 94 ประเทศ พบอาชีพนี้ทำงานหนักเกินไป ได้รับค่าจ้างต่ำเกินไป และถูกประเมินค่าต่ำเกินไปสหภาพแรงงานคนทำงานภาคการศึกษานานาชาติ (EI) ระบุอาชีพ ‘ครู’ ทำงานหนักเกินไป ได้รับค่าจ้างต่ำเกินไป และถูกประเมินค่าต่ำเกินไป | ที่มาภาพประกอบ: UNICEF/Des (อ้างใน theirworld.org)

เนื่องในวันครูโลก (World Teachers’ Day) เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2564 ที่ผ่านมา สหภาพแรงงานคนทำงานภาคการศึกษานานาชาติ (Education International ได้เปิดเผยรายงาน The Global Report on the Status of Teachers 2021 เขียนโดยศาสตราจารย์เกรก ทอมสัน จาก Queensland University of Technology ในออสเตรเลีย โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นผู้นำและเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานด้านการศึกษา 128 คน ใน 94 ประเทศ 

รายงานฉบับนี้ได้ชี้ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานะของคนทำงานด้านการศึกษาทั่วโลก เช่น ค่าจ้างและสภาพการทำงาน ตลอดจนความเป็นอิสระทางวิชาชีพ และภาพลักษณ์ของครูในสื่อกระแสหลัก โดยข้อค้นพบหลัก ๆ ของรายงานฉบับนี้ได้แก่

• ค่าจ้างครูต่ำเกินไป การระบาดของ COVID-19 ได้ทำให้การโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนไม่ใช่สิ่งสำคัญอันดับแรกสำหรับรัฐบาล ผู้ตอบแบบสอบถามกว่าร้อยละ 42 ระบุว่าสภาพการทำงานของครูตกต่ำในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ร้อยละ 84 ระบุว่าเงินเดือนของพวกเขาลดลงในช่วงการระบาดของ COVID-19

• ปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น ผู้ตอบแบบสอบถามกว่าร้อยละ 55 ระบุว่าพวกเขามีปริมาณงานล้นเกินจนไม่สามารถจัดการได้ ผู้ตอบแบบสอบถามกว่าร้อยละ 66 รู้สึกว่างานด้านการบริหารจัดการ มีส่วนทำให้เกิดแรงกดดันด้านปริมาณงานมากเกินไปสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

• ภาพลักษณ์ของครูเป็นปัญหา ร้อยละ 48 ของผู้ตอบแบบสอบถาม คิดว่าอาชีพครูไม่ใช่อาชีพที่น่าสนใจสำหรับเยาวชนและผู้คนทั่วไปแล้ว

• การจ้างงานที่ไม่มั่นคงกำลังเพิ่มขึ้น เกือบร้อยละ 60 ของผู้ตอบแบบสอบถามชี้ให้เห็นถึงการใช้สัญญาจ้างงานชั่วคราวและระยะสั้นเพื่อจ้างครูและนักวิชาการเพิ่มขึ้น ‘ครูสัญญา’ จ้างจำนวนมากอธิบายว่าได้รับค่าตอบแทนน้อยกว่าครูที่มีสัญญาจ้างประจำ นอกจากนี้การสนับสนุนทางวิชาชีพแก่ครูสัญญานั้นยังไม่เพียงพอและมีสภาพการทำงานที่ย่ำแย่อีกด้วย

• การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องยังคงไม่เพียงพอสำหรับครู ผู้ตอบแบบสอบถามชี้ว่าพวกเขาไม่มีความก้าวหน้าในอาชีพและไม่มีสวัสดิการด้านอาชีพที่ชัดเจน 

ที่มาเรียบเรียงจาก

New global report points to overworked, underpaid, and undervalued teaching profession (Education International, 4 October 2021)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

2021-10-17 19:06

ข่าวรอบวัน

2021-10-17 19:06

2021-10-17 17:09

2021-10-17 16:45

2021-10-17 16:35

2021-10-17 15:49

2021-10-17 15:28

2021-10-17 15:04

2021-10-17 13:26

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:

เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai

ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai

LINE ไอดี = @prachatai