-- advertisement --

พบหลักฐานใหม่ทุจริต สกสค.

“พิษณุ”ชี้มีความซับซ้อนซ่อนเงื่อน ต้องสอบสวนอย่างรอบคอบและพิสูจน์ให้ชัดแจงถึงผู้กระทำความผิด/ ด้านพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.ที่ถูกสอบสวนวินัย ร้องศาลปกครอง กระบวนการสอบสวนล่าช้าเกินควร จนถูกพักงานยาว

ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) เปิดเผยถึงการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.จำนวน 6 ราย ซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคง ตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. อนุมัติให้ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินจากบริษัท บิลเลี่ยน อินโนเวเท็ด กรุ๊ป จำกัด จนเป็นเหตุให้ สกสค.ได้รับความเสียหายนั้น ยอมรับว่ามีความล่าช้าเนื่องจากมีการเปลี่ยนประธานคณะกรรมการสอบสวนฯ จากนายอนันต์ ระงับทุกข์ อดีตรองปลัด ศธ.ซึ่งเกษียณอายุราชการ อีกทั้งต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของ สกสค.ที่ต้องใช้ระเบียบเดียวกับสำนักงาน ก.พ.โดยอนุโลม โดยมีนายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็นประธานคนใหม่

“เรื่องนี้มีความสลับซับซ้อนเกินกว่าที่เราคิด ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งนำมาด้วยความเสียหายและเสื่อมเสียต่อ สกสค.”
ดร.พิษณุ กล่าว

ด้านนายอรรถพล กล่าวว่า คณะกรรมการสอบสวนวินัยฯได้มีหนังสือถึง ผอ.ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการออกอาวัล(Aval) ค้ำประกันเงินกู้ เพื่อใช้ประกอบการสอบสวนพิจารณา ซึ่ง ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ได้มีหนังสือยืนยันตามหนังสือที่ ธลฮ.(611)0373/2559 ลงวันที่ 26 ธ.ค.59 ว่าธนาคารได้อาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 500 ล้านบาท ให้แก่ สกสค.ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย.56 จริง แต่ได้ยกเลิกการ อาวัล เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.56 จึงเป็นการตั้งข้อสังเกตว่าทำไม สกสค.ในขณะนั้นจึงอาวัลเพียง 3 วันเท่านั้น ทั้งที่ในตั๋วสัญญาใช้เงิน ได้ระบุเงื่อนไขให้ ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย.56 ถึง 13 มิ.ย.57 เป็นระยะเวลา 1 ปี ดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นการถอนเงินอาวัล ซึ่งเป็นหลักประกันการซื้อตั๋วสัญญาใช้ก่อนกำหนด

“พฤติกรรมดังกล่าวทำให้เข้าใจว่า ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ กระทำการโดยมิชอบเป็นเหตุให้ สกสค.ได้รับความเสียหาย ดังนั้นในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยฯ จึงได้ทำหนังสือเสนอไปยัง สกสค.ให้ส่งข้อมูลหนังสือยืนยันจาก ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เห็นควรดำเนินการตามกฎหมายกับ ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ หรือเห็นควรจะดำเนินการประการใด”

นายอรรถพล กล่าวและว่า ขณะนี้คณะกรรมการสอบสวนวินัยฯ ได้ขอขยายเวลาการสอบสวนออกไปอีก 60 วัน เนื่องจากพยานมีจำนวนมาก และบางคนไม่กล้าให้ปากคำ อีกทั้งต้องรอหลักฐานบางส่วนจาก สกสค.ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.ที่ถูกกล่าวหาได้ยื่นฟ้องศาลปกครอง เนื่องจากการสอบสวนทางวินัยฯ ดำเนินการล่าช้าเกินสมควรทำให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะถูกพักงานเป็นเวลานานแล้ว

-- advertisement --