-- advertisement --

พบอาชีวะเอกชนขายวุฒิการศึกษา

“สุเทพ” เผยพัฒนาควบคู่อาชีวะรัฐ-เอกชน ไม่ได้ทอดทิ้ง – ระบุมีอาชีวะเอกชนบางแห่งขายวุฒิการศึกษา จี้ สวทอ.แก้ไข-ปิดวิทยาลัย

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่กลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ได้แสดงความเห็นว่าหลังจากที่ได้เข้ามาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ครบ 2 ปี แต่ยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และ สอศ.ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิทยาอาชีวะเอกชน จำนวนผู้เรียนยังลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรื่องนี้ตนได้คุยกับ ดร.อดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สวทอ.) แล้ว และได้มีการตั้งคณะกรรมการบริหารอาชีวศึกษาเอกชน โดยมี ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการ กอศ.เป็นประธาน มีผู้แทนจาก สอศ., สวทอ., ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน และผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

ขณะเดียวกันได้มีการยกฐานะศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน เป็นสำนักภายในของ สอศ. เพื่อดูแลอาชีวศึกษาเอกชนโดยเฉพาะ ซึ่งที่ผ่านมา สอศ.ไม่ได้ทอดทิ้ง แต่พัฒนาอาชีวะเอกชนควบคู่ไปกับอาชีวะของรัฐ

เลขาธิการ กอศ. กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาได้รับข้อมูลว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนบางแห่ง มีการเบิกเงินค่าใช้จ่ายรายหัวเกินจริง เช่น มีนักเรียน 100 คน เบิกค่ารายหัว 300 คน ขณะที่บางแห่งมีการขายวุฒิการศึกษา และยังมีการเทียบโอนการศึกษาที่ไม่ได้คุณภาพ ซึ่งตนได้ให้อาชีวศึกษาจังหวัด ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริง และเกิดขึ้นในหลายภาค

ดังนั้นเรื่องนี้ทาง สวทอ.ต้องให้ความร่วมมือในการเข้าไปดูแลวิทยาลัยให้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ เพราะพฤติกรรมดังกล่าวถือว่าส่อไปในทางทุจริต ส่งผลต่อคุณภาพและเสียภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา ซึ่งหากพบว่าวิทยาลัยไหนยังดำเนินการในลักษณะดังกล่าวอยู่ ก็ต้องให้ออกจากระบบไป หรือไม่ก็ปิดวิทยาลัยไปเลย ทั้งนี้ เบื้องต้นคิดว่าจะต้องมีการตรวจสอบเป็นระยะโดยเฉพาะจำนวนนักเรียนผี ทุก 1 เดือนหรือ 3 เดือน

-- advertisement --