-- advertisement --

พักงาน 5 บิ๊ก สกสค.เอี่ยวคดีตั๋วสัญญาบิลเลี่ยน

ดาว์พงษ์ ลงนามคำสั่งพักงาน 5 บิ๊ก สกสค.เอี่ยวคดีตั๋วสัญญาบิลเลี่ยน 2,100 ล้านบ. พร้อมตั้งกรรมการสอบวินัยฯ ชุดใหม่

วันที่ 24 ส.ค.59 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้รายงานความคืบหน้าการสอบสวนทางวินัยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อตั๋วสัญญามูลค่า 2,100 ล้านบาท กับบริษัท บิลเลี่ยน อินโนเวเท็ดกรุ๊ป จำกัด โดยตนได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาบริษัท บิลเลี่ยน อินโนเวเท็ดกรุ๊ป จำกัด ชุดใหม่ ตามที่นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค.เสนอ พร้อมทั้งลงนามในคำสั่งพักงานพนักงานเจ้าหน้าที่ของ สกสค. จำนวน 5 ราย ตามที่คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ เสนอมาก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ชุดใหม่ยังคงมีนายอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชกระทรวง ศธ.เป็นประธานเช่นเดิม

ด้านนายพินิจศักดิ์ กล่าวว่า มีผู้ที่ถูกสอบสวนกรณี บริษัท บิลเลี่ยนฯ ทั้งหมด 6 ราย แต่เกษียณอายุราชการไปแล้ว 1 ราย จึงมีคำสั่งพักงานผู้ที่ยังอยู่ในตำแหน่ง 5 ราย โดยมีทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย, ผอ.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์, ผอ.สถานพยาบาล สกสค., ผอ.กลุ่มงานในสกสค. และผอ.สกสค.จังหวัดกรุงเทพฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งการสอบสวนจะดำเนินการกับ ทั้ง 6 ราย รวมถึงผู้เกษียณอายุฯ ไปแล้วด้วย

-- advertisement --