กิจกรรม-อีเว้นท์ ข่าวเชียงใหม่ สังคมแคท

25 เม.ย. 65

วันนี้ (วันที่ 25 เมษายน 2565) เวลา 10.00 น. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ภายใต้โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาแนวทางทวิ/พหุภาษา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและแสดงความขอบคุณผู้ขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนการโครงการจากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เขต 5 และเขต 6 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine