-- advertisement --

มข.จัดท่องเที่ยววิถีไทย..วิถีถิ่นศิลา..เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร

มข.จัดท่องเที่ยววิถีไทย วิถีถิ่นศิลา เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร

ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผอ.สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยว่า สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับเทศบาลตำบลศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมการ “ท่องเที่ยววิถีไทย วิถีถิ่นศิลา เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร” โดยเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสังคมเมือง “ครัวอีสานวัฒนธรรมงานบุญ วิถีชุมชนลุ่มน้ำพอง ปี 2560” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักบริการวิชาการ และเทศบาลตำบลศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น และได้จัดดำเนินกิจกรรมการทดสอบการท่องเที่ยวขึ้น เมื่อปลายเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (TICA) เทศบาลตำบลบ้านโต้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ร่วมงานครั้งนี้

ทั้งนี้ เส้นทางท่องเที่ยวเริ่มต้นที่ ชมการเลี้ยงปลากะพงน้ำจืดที่บ้านดงพอง ชมวิหารพระเจ้าใหญ่แสนตน วัดท่าราษฎร์ บ้านดงพอง ต.ศิลา มีีอุโบสถกลางน้ำที่งดงาม และวิหารพระเจ้าใหญ่แสนตน เพราะผนังวิหารประดับด้วยพระสมเด็จ ที่ทำด้วยมวลสารที่ได้มาจากประเทศอินเดีย ชมและบูชาเทวาลัยศิวะมหาเทพ ตั้งอยู่ที่บ้านดอนยาง ต.ศิลา ซึ่งมีบาบา โกเฮ เป็นผู้ก่อสร้างเทวาลัยแห่งนี้เพื่อน้อมถวายแด่พระผู้เป็นเจ้า (พระศิวะมหาพรหม) ด้วยทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดของบาบา โกเฮ ทั้งยังอุทิศทั้งกายและจิตให้แก่พระองค์ เพื่อให้เหล่าสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาได้มีสถานที่ในการสักการะบูชาองค์มหาเทพ มหาเทวี ได้ร้องขอพรต่อพระองค์ในยามเมื่อเกิดความทุกข์ และเป็นสถานที่ใช้ในการเผยแพร่ธรรมะในศาสนาแห่งพระองค์ นำพาเหล่าสาธกชนทั้งหลายกระทำกรรมดี และมุ่งสู่ความหลุดพ้นเป็นที่สุด

จากนั้นรับประทานอาหารพาแลงอีสาน ชมรำเชิญพานบายศรี รำชุดออนซอนอีสาน การแสดงนาฏมวยไทย รำควงกระบองไฟ และรำวง วิถีศิลารำฟ้อน ม่วนชื่นโฮแซว และเข้าพักในศิลาโฮมสเตย์

…เช้าวันใหม่ ร่วมใจตักบาตรข้าวเหนียวและร่วมเปิบข้าวแบบอีสาน ไหว้พุทธมณฑลอีสาน สักการะสิมโบราณอายุกว่า 100 ปี เยี่ยมชมศูนย์สาธิตการร้อยมาลัยที่คุ้มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 1 ตำบลศิลา จากนั้นร่วมทำบุญสังฆทานที่วัดป่าธรรมจักร บ้านท่าแก สุดท้าย “อำลาเมืองบุปผชาติ พุทธบูชา เที่ยววิถีถิ่นศิลา เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร”

นายบุญทวี จันทสุวรรณ ประธานฝ่ายส่งเสริมการขาย สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ ให้ข้อคิดเห็นว่า “มีความรู้สึกแปลกใหม่ ประทับใจการต้อนรับ ประทับใจการจัดการภาพรวมดีมาก พอมาเห็นที่พักแล้วมีความรู้สึกอยากกลับมาตลอดเวลา ข้อเสนอแนะอยากจะให้สอดแทรกวิถีชีวิตเข้าไปให้มากหน่อย โดยภาพรวมมีความรู้สึกดีมากจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไปเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ได้รู้จักส่วนข้อเสนอแนะด้านมาตรฐานการท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติจะได้ประสานให้ข้อเสนอแนะโดยตรงต่อท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่นในโอกาสต่อไป”

———————

-- advertisement --