-- advertisement --

มข.บริการฉีดวัคซีนกันพิษสุนัขบ้า 4 ชุมชนรอบมหา ลัย

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) โดยโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ชุมชนโนนม่วงหมู่ 3, 12 และ 27 โดยมีชาวบ้านนำสัตว์เลี้ยงมารอรับบริการวัคซีน เป็นจำนวนมาก ที่วัดม่วงศรี ชุมชนโนนม่วง จ.ขอนแก่น

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มข. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะสถาบันการศึกษาที่มียุทธศาสตร์ด้าน Culture and Care Community เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยและใส่ใจต่อชุมชน ที่มีความวิตกกังวลต่อวิกฤตโรคพิษสุนัขบ้าระบาด จึงมีนโยบายป้องกันประชาชนชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยระดมสัตวแพทย์และนักศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเรบีส์ไวรัส เป็นสาเหตุการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย

ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา ผอ.โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. กล่าวว่า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าใน จ.ขอนแก่น เมื่อเดือนที่ผ่านมาตรวจพบเชื้อจำนวน 4 หัว แต่ไม่ถือเป็นพื้นที่สีแดง เพราะได้รับความร่วมมือจากประชาชน และหน่วยงานรัฐช่วยกันรณรงค์ โดยทุกฝ่ายต่างตระหนักถึงปัญหาการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า จึงได้ให้บริการวัคซีนกระจายไปยังชุมชนต่างๆ อย่างทั่วถึง ทำให้ปัจจุบันสามารถกำจัดเชื้อได้หมดสิ้นแล้ว

นายธีรภพ ศรีทอง ชาวบ้านโนนม่วง หมู่ 27 ผู้มาใช้บริการ กล่าวว่า ปัญหาพิษสุนัขบ้ากำลังแพร่กระจายในปัจจุบัน การนำการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าถือเป็นความห่วงใยของมหาวิทยาลัยต่อชาวบ้านชุมชนโนนม่วง หากนำสุนัขไปฉีดวัคซีนด้วยตนเอง ค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก การให้บริการฟรีจึงถือเป็นสิ่งที่ดี และอยากให้มีบริการฉีดวัคซีนฟรีเช่นนี้ในปีต่อๆ ไป

อย่างไรก็ตาม ผอ.โรงพยาบาลสัตว์ฯ ยังฝากประชาชนถึงวิธีป้องกันหากถูกสุนัข หรือแมวกัด คือควรรีบล้างแผลด้วยสบู่ 2-3 ครั้ง แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด และเช็ดบริเวณรอบบริเวณรอบแผลด้วยแอลกอฮอล์ แล้วรีบไปพบแพทย์ เพื่อฉีดวัคซีนภายในวันนั้นทันทีหากเป็นไปได้ ให้จับสัตว์ตัวนั้นขังกรง และเฝ้าสังเกตอาการของสัตว์อย่างน้อย 10-15 วัน ระหว่างนั้นหากสัตว์ตัวนั้นตาย ให้นำซากมาตรวจพิสูจน์เชื้อ โดยควรส่งให้เร็วที่สุดภายใน 24 ชั่วโมง หรือติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น โทร.043-221-844

-- advertisement --