-- advertisement --

มช.ปลื้ม CMU STEAK & COFFEE ขึ้นแท่นของดีเชียงใหม่

ร้าน CMU STEAK & COFFEE คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลป้ายของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560

โดยมีนายอธิบดี จินะ เป็นผู้แทนคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560 (Chiang Mai Top Ten Awards 2017) จาก นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในการมอบรางวัล เพื่อส่งเสริมเเละสนับสนุนธุรกิจแขนงต่างๆ ที่เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดวิธีการโหวตในเว็บไซต์ของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้น ร่วมพิจารณาธุรกิจที่สมควรได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการพัฒนาธุรกิจแขนงต่าง ให้เข้มเเข็งและแข่งขันสภาวะเศรษฐกิจในท้องถิ่น ในประเทศและนอกประเทศ ณ ห้องประชุมเชียงใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส เชียงใหม่

——————–

-- advertisement --