-- advertisement --

มทร.ธัญบุรีผลิตซอสหอยขม โปรตีนสูง-คอเลสเตอรอลต่ำ

มทร.ธัญบุรีผลิตซอสหอยขม โปรตีนสูง-คอเลสเตอรอลต่ำ

“ซอสหอยขม” ผลงานนายณัฐชรัฐ แพกุล นักวิจัยและอาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โปรตีนสูง คอเลสเตอรอลต่ำ เป็นผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหารทางเลือกใหม่ ใช้ทดแทนหอยนางรม 100%

นายณัฐชรัฐ แพกุล เปิดเผยว่า “หอยขม”เป็นสัตว์น้ำจืดที่พบได้ง่ายในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถนำมาประกอบอาหารได้ มีราคาถูก มีปริมาณคลอเรสเตอรอลต่ำ เพาะเลี้ยงได้ง่ายเจริญเติบโตไว ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลง และเมื่อเทียบกับหอยนางรมที่มีราคาสูง มีปริมาณคอเลสเตอรอลสูง เพราะเลี้ยงได้ยาก ไม่ทนต่อสภาพน้ำทะเลเมื่อมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง และเป็นสัตว์น้ำที่มีการสะสมของสารพิษกลุ่มโลหะหนักที่ปนเปื้อนในน้ำทะเล จึงอาจมีผลอันตรายต่อสุขภาพหากมีการปริโภคเป็นเวลานาน

ผลิตภัณฑ์ซอยหอยขม มีโปรตีนสูงกว่าซอสหอยนางรม 12% มีปริมาณคอเลสเตอรอล เพียง 50 มิลลิกรัม/100กรัม ซึ่งต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ซอสหอยนางรมตามท้องตลาดมีปริมาณคอเลสเตอรอลสูงถึง 550 มิลลิกรัม/100กรัม ผลิตภัณฑ์ซอสหอยขมมีราคาต้นทุนต่ำกว่าซอสหอยนางรมตามท้องตลาด 60%

นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ซอสหอยขมสามารถนำไปใช้กับวัตถุดิบอาหารได้หลายประเภท เช่น ข้าว ผัก เนื้อสัตว์ เป็นต้น และสามารถใช้วิธีการประกอบอาหารได้หลากหลาย เช่น ผัด ตุ๋น ต้ม นึ่ง ย่าง หมัก เป็นต้น สามารถนำไปผลิตในรูปแบบของอุสาหกรรมได้ง่ายและเร็ว เนื่องจากหอยขมเป็นสัตว์น้ำโตไวและทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตาม ผลงานซอสหอยขมได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จนคว้ารางวัลเหรียญเงิน และรางวัล Special Prize จาก Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS) ประเทศแคนาดา จากการประกวดในงาน “11th International Warsaw Invention Show” (IWIS 2017) ณ กรุงวอร์ซอสาธารณรัฐโปแลนด์ ซึ่งตอนนี้ซอสหอยขมอยู่ในขั้นการจดสิทธิบัตร

(สนับสนุนข้อมูล – ชลธิชา ศรีอุบล มทร.ธัญบุรี)

-- advertisement --