-- advertisement --

มทร.ธัญบุรี ปักธงอีก 2 ปีก้าวสู่มหา

มทร.ธัญบุรีขับเคลื่อนโรดแมป อีก 2 ปีก้าวสู่มหา’ลัยวิจัยเต็มขั้น คณะยอดฮิตสอดรับโปรเจกต์รัฐบาล

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า จากนโยบายและแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งการปรับหลักสูตรการเรียนการสอน เพิ่มบทบาทของคณาจารย์ด้านงานวิจัยเพื่อต่อยอด พร้อมถ่ายทอดสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ขณะนี้ผลลัพธ์เริ่มประจักษ์เด่นชัด ทำให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน สร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ปกครอง และการบอกต่อแนะนำจากรุ่นพี่ถึงรุ่นน้อง จึงทำให้ยอดสมัครเรียนในคณะ/สาขาต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสอบตรง โควตา 70% และแอดมิสชั่นส์ 30% เพิ่มขึ้นมากจากปีที่แล้ว และมีสัดส่วนผู้สละสิทธิ์เพียงแค่ 10-12% ซึ่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วประมาณ 20%

สำหรับคณะยอดนิยมของปีนี้ คือ บริหารธุรกิจ สถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ยังมีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะในกลุ่มอาหารมีจำนวนผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามเทรนด์ของตลาดและสอดรับกับโปรเจกต์รัฐบาลในกลุ่มคลัสเตอร์ต่าง ๆ เช่น ยานยนต์ ไอที การท่องเที่ยวและอาหาร ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกเรียน

รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวต่อไปว่า มทร.ธัญบุรี ยังคงพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากโรดแมปที่วางไว้ ซึ่งมีส่วนต่างๆ ที่ดำเนินการไปแล้วและจะขับเคลื่อนต่อไป เช่น การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการสอน โดยเน้นสมรรถนะวิชาชีพที่สอดรับความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อสร้างโอกาสในการมีงานทำหลังเรียนจบ และมีรายได้ที่มั่นคง รวมถึงการฝึกสหกิจศึกษาโดยมีเงินกองทุนพัฒนากิจการนักศึกษ าเพื่อให้นักศึกษาได้ไปฝึกสหกิจในต่างประเทศ ซึ่งปีนี้ มทร.ธัญบุรี ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ให้เป็นสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ประจำปี 2559

ส่วนที่สอง เป็นการเติมเต็มทักษะด้านไอทีและภาษาต่างประเทศ โดยจัดอบรมและจัดสอบทั้งมาตรฐานวิชาชีพไอที และการสอบโทอิคโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเน้นการทำผลงานพอร์ตโฟลิโอเพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพวิชาการและวิชาชีพ สำหรับใช้ยื่นสมัครงานต่อไป ส่วนที่สาม คือการส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และนำงานวิจัยออกไปใช้ประโยชน์ ช่วยเหลือภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งทำไปแล้วและประสบความสำเร็จโดยเฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอี ทั้งในกลุ่ม Start-up และ Turn Around

“ในอีก 1-2 ปี ข้างหน้าจะได้เห็นบทบาท มทร.ธัญบุรี ด้านมหาวิทยาลัยวิจัย ที่มีผลงานวิจัยและนักวิจัยคุณภาพ สร้างผลงานวิจัยกับภาคเอกชน เพื่อนำรายได้เข้ามหาวิทยาลัย และส่วนหนึ่งเป็นค่าตอบแทนนักวิจัยเพื่อจูงใจให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยสนใจทำวิจัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้รายได้จากงานวิจัยจะเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่จะมาเรียนที่ มทร.ธัญบุรี ด้วย” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว

-- advertisement --