-- advertisement --

 มทร.พระนคร เปิดฝึกอาชีพระยะสั้น  เสื้อสวยด้วยมือหนู

ให้ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอม รับเด็กตั้งแต่ 9 -15 ปี ค่าสมัคร 200 อายุ 16 ปีขึ้นไป ค่าสมัคร 300 บ.

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น “หลักสูตร เสื้อสวยด้วยมือหนู” ซึ่งจะจัดในวันพฤหัสบดีที่ 18 เม.ย.62 เวลา 09.00-12.00 น. ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร

ค่าลงทะเบียน : เด็ก อายุ 9-15 ปี 200 บาท และ อายุ 16 ปีขึ้นไป 300 บาท / ท่าน สมัครด้วยตนเอง ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้องจัดแสดงผลงานวิจัยอาจารย์และผลงานของนักศึกษา หรือสมัครทาง Email ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email : โอนเงินผ่านธนาคาร ธกส. เลขที่ 020154348850 ชื่อ นายรัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ และ นายเกษม มานะรุ่งวิทย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณกรกนก ใหม่วิจิตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น โทรศัพท์ 086-388-3536 ในวันเวลาราชการ

-- advertisement --