-- advertisement --

มทร.ล้านนา ยังมีรักษาราชการแทนอธิการบดี

มทร.ล้านนา ยังมีรักษาราชการแทนอธิการบดี

จากกรณีที่มีการร้องเรียนถึง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ต่อความกังวลไม่มีรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) อาจเกิดผลกระทบการบริหารงานมหาวิทยาลัยนั้น

วันที่ 16 พ.ค.2561 ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ได้ชี้แจงว่า ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย เป็นรักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ตามมติสภามทร.ล้านนา วันที่ 24 ต.ค.2560 ยังทำหน้าที่ตามปกติ ไม่มีปัญหาอะไร ที่อ้างกันเป็นความคิดเห็น ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีผลทางกฏหมาย ส่วนที่มีอ้างว่าผู้รับเหมาก่อสร้างจะไม่ได้รับเงินงวดทำให้การก่อสร้างหยุดชะงักนั้น ความจริงเป็นปัญหาผู้รับเหมาทำงานไม่ทันตามสัญญาจ้าง ทิ้งงานมูลค่ากว่า 450 ล้านบาท จากการรวมงาน 6 จังหวัด มาประมูลให้ผู้รับเหมารายเดียว เป็นปัญหาการบริหารงานของผู้บริหารชุดที่ผ่านมา ซึ่งผู้บริหารชุด รกท.กำลังดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอยู่

ดร.ภาสวรรธน์ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ การบริหารงานของ มทร.ล้านนา มีโครงสร้างการใช้อำนาจบริหารยึดโยงกับอธิการบดี เป็นหลัก แตกต่างกับการบริหารงานในมหาวิทยาลัยอื่นทั่วไป โดยอธิการบดี มอบอำนาจให้ รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน มีรองคณบดีแต่ละคณะ แต่ละจังหวัด แต่ละพื้นที่บริหารงาน ประเด็นที่เกิดขึ้นจึงไม่มีผลต่อการเรียนการสอนในแต่ละพื้นที่

“ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการไม่เคารพมติสภา แล้วใช้ความคิดเห็นสื่อสารให้บุคคลสาธารณะและบุคลากรภายในทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อน ดังนั้น ต้องยึดหลักนิติธรรม ใช้กฏหมายเป็นข้อยุติ หากใช้ความคิดเห็นนำเสนอ ประกอบกับมีพื้นฐานข้อมูลอันเป็นเท็จ ก็ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจกันสักระยะหนึ่ง ในเรื่องนี้ทาง ผศ.ประพัฒน์ ได้ฝากขอให้พี่น้องชาว มทร.ล้านนา หันหน้ามาพูดคุยกันทำความเข้าใจกันภายในมหาวิทยาลัยจะมีประโยชน์มากกว่า ส่วนปัญหาของสภามหาวิทยาลัย เชื่อว่าถ้าบุคลากรภายในทำความเข้าใจกันได้ ปัญหาในสภาจะยุติไปเอง” ดร.ภาสวรรธน์ กล่าว

-- advertisement --