-- advertisement --

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2024

“มรภ.ศก.”จับมือวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพจำปาสัก ยกระดับความรู้ด้านการศึกษาเสริมสัมพันธภาพไทย-ลาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จับมือ วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพจำปาสัก ยกระดับความรู้ด้านการศึกษา เสริมสัมพันธ์ 2 ประเทศพี่น้องไทย ลาว

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.ที่ห้องประชุม โรงแรมศรีพฤทธาลัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  (มรภ.ศก.)รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายบัวไข สุพาออน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพจำปาสัก ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ราชอาณาจักรไทย กับ วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการแลกเปลี่ยนวิชาการ ฝึกอบรมบุคลากร ค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการพัฒนาในด้านต่างๆ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต กล่าวว่า สำหรับคู่สัญญาที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ คณะ สาขาวิชาและบุคลากร ตลอดจนแลกเปลี่ยนนักศึกษา ข้อมูลเอกสารด้านวิชาการ การค้นคว้าวิจัย และกิจกรรมอื่นๆ เช่น การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เห็นสมควรโดยได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะเป็นการสร้างการพัฒนาความสามารถ ทั้งครู อาจารย์ นักศึกษา และเกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่ทั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ราชอาณาจักรไทย และวิทยาลัยเทคนิคอาชีพจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งจะเกิดผลดีแก่ทั้ง 2 ประเทศ  โดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ข่าวยอดนิยมในหมวดหมู่

ข่าวล่าสุด

Dailynews Online Website Logo

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2024

 • ติดต่อโฆษณา

 • ร่วมงานกับเรา

 • ติดต่อเรา

© 2024 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด

Dailynews Online Website Logo

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2024

 • ติดต่อโฆษณา

 • ร่วมงานกับเรา

 • ติดต่อเรา

© 2024 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด

Dailynews Online Website Logo

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2024

 • ติดต่อโฆษณา

 • ร่วมงานกับเรา

 • ติดต่อเรา

© 2024 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด

Dailynews Online Website Logo

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2024

 • ติดต่อโฆษณา

 • ร่วมงานกับเรา

 • ติดต่อเรา

© 2024 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด

Dailynews Online Website Logo

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2024

 • ติดต่อโฆษณา

 • ร่วมงานกับเรา

 • ติดต่อเรา

© 2024 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด

Dailynews Online Website Logo

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2024

 • ติดต่อโฆษณา

 • ร่วมงานกับเรา

 • ติดต่อเรา

© 2024 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด

Dailynews Online Website Logo

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2024

 • ติดต่อโฆษณา

 • ร่วมงานกับเรา

 • ติดต่อเรา

© 2024 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด

Dailynews Online Website Logo

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2024

 • ติดต่อโฆษณา

 • ร่วมงานกับเรา

 • ติดต่อเรา

© 2024 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด

-- advertisement --